Mai multe organizații ale societății civile sprijină adoptarea unei legi Magnitsky în Republica Moldova

Legea Magnitsky reprezintă un instrument legislativ de impunere a sancțiunilor și de blocare a accesului la sistemul bancar și financiar al Republicii Moldova, pentru persoane care au comis încălcări grave ale drepturilor omului, creează amenințări serioase în adresa securității financiar-bancare a țări sau creează alte riscuri în privința exercitării drepturilor și libertăților cetățenești în Republica Moldova. Societatea civilă îndeamnă toate fracțiunile Parlamentului Republicii Moldova să realizeze obligația politică și morală de a ne alinia la standardele internaționale prevăzute de Global Magnitsky Act proband intenția și voința politică de a preveni abuzurile și cazurile de încălcare flagrantă a standardelor de bună guvernare.

Îndemnăm si alte organizații ale societății civile, partide politice, presa liberă, reprezentanți ai mediului academic şi toți cei care își doresc ca Republica Moldova să revină într-o albie de normalitate democratică, aliniată standardelor de integritate, transparență și cooperare pe plan internațional, să sprijine această inițiativă on-line și să ceară Parlamentului să-și facă datoria legislativă. Printre semnatari se numără următoarele organizații:

Transparency International - Moldova,

Institutul pentru Dezvoltare și Inițiative Sociale (IDIS)

Comunitatea WatchDog.MD,

Centrul pentru Politici şi Reforme – Moldova

Institutul de Politici Publice (IPP)

Institutul de Politici și Reforme Europene (IPRE)

Centrul pentru Reforme în Justiție (CRJM)

Asociația Promo - Lex

Amnesty International - Moldova

Congresul Autorităților Locale din Moldova (CALM)

Asociația Adept

Fundația Est-Europeană

Asociația ANTEM

Institutul European de Dezvoltare Regională

Asociația de Politică Externă (APE)

Asociația pentru Guvernare Eficientă și Responsabilă (AGER)

Expert Grup (EG)