Concurs de selecție a echipei de implementare a proiectului

În cadrul proiectului: «Îmbunătățiri inovative în sistemul de achiziții publice din Republica Moldova prin incluziune, creativitate și practici de respectare a legislației / Cutting edge improvements in the public procurement system in Moldova through inclusiveness, creativity and law – abiding practices», finanțat de UE prin intermediul Programului de consolidare a rolului societății civile în monitorizarea operațiunilor de suport bugetar, IDIS organizează un concurs de selectare a echipei de implementare a proiectului.

Anunțul integral poate fi descărcat aici.

Termenii de referință privind calificările, abilitățile și experiența minimă necesară pentru fiecare poziție pot fi descărcați:

1.Asistent de proiect

2.Contabil

3.Coordonator de proiect

4.Manager de proiect

5.Coordonator pe monitorizarea achizițiilor publice

6.PR Manger