Declarație privind condamnarea încălcării flagrante a normelor privind transparența decizională

Organizațiile semnatare condamnă ferm modul în care Guvernul Republicii Moldova încalcă legislația privind transparența procesului decizional. Astfel, la data de 29 ianuarie 2019, pe pagina Ministerului Finanțelor, a fost publicat un proiect de Hotărîre de Guvern privind modificarea Hotărîrii Guvernului nr. 705 din 11.07.2018 cu privire la aprobarea Conceptului tehnic al Sistemului informațional automatizat „Registrul de stat al achizițiilor publice” (MTender). Proiectul prevede abrogarea pct. 8 și pct. 13 din HG sus-menționată, iar prin această abrogare se propune menținerea sistemului anterior de achiziții electronice SIA RSAP (etender.gov.md), care urma, prin HG 705, a fi utilizat doar în calitate de arhivă. Argumentarea necesității acestui proiect ridică dubii.

Declarația integrală poate fi viziualizată aici