IDIS „Viitorul” și AGER vin cu un apel public către autorități pentru suspendarea achizițiilor publice care nu sunt prioritare în contextul stării de urgență la nivel național”

 

În contextul declarării de către Organizația Mondială a Sănătății a pandemiei de COVID-19 la 11 martie 2020, Parlamentul Republicii Moldova a aprobat la 17 martie, Hotărârea nr. 55 privind declararea stării de urgență pe întreg teritoriul Republicii Moldova, în perioada 17 martie – 15 mai 2020.

Între timp, Comisia pentru Situații Excepționale a aprobat o serie de dispoziții care vizează inclusiv reguli noi/modificate de organizare a procedurilor de achiziții publice și atribuirea contractelor de achiziție publică, în special procurarea medicamentelor, dispozitivelor medicale și altor produse de uz medical.

În speță, prin Dispoziția nr. 2 din 20 martie 2020, Comisia pentru Situații Excepționale a Republicii Moldova a dispus ca instituţiile medico - sanitare publice să suspende efectuarea reparaţiilor capitale şi curente, a altor cheltuieli, precum şi achiziţia de mijloace fixe, cu excepţia celor de necesitate vitală întru acordarea asistenţei medicale.

Pe de o parte, conștientizăm faptul că starea și dotarea tehnico-materială a instituțiilor medicale din țară nu este una deloc satisfăcătoare. Însă, această măsură este una necesară în situația actuală. Or, acum prioritare sunt achiziționarea echipamentelor de protecție (măști, mănuși, ecrane), dispozitivelor medicale (respiratoare, aparate de ventilare pulmonară, etc.) și altor produse de uz medical care să permită medicilor și personalului medical să lupte eficient cu infecția de COVID -19.

Pe de altă parte, măsura respectivă este una inechitabilă și disproporționată. Or, toată presiunea este pusă pe același sistem medical, care luptă în prima linie cu infecția de COVID-19 și se confruntă cu o penurie de articole de protecție, personalul medical nefiind asigurat cu condiții minime de protecție împotriva infecției cu COVID-19. Între timp, celelalte autorități publice (centrale, locale) au liber să contracteze în continuare orice tip de bunuri, servicii sau lucrări, care chiar și planificate fiind, nu constituie o prioritate în contextul crizei pandemice actuale. Mai mult, decât atât facem un apel către autorități, să se responsabilizeze, să își revizuie prioritățile de achiziții și ia în considerare utilizarea cât mai rațională a resurselor publice, în condițiile în care urmează rectificarea bugetului și crizei economice prognozată.

Datele din sistemul electronic de achiziții publice, din presă și apeluri ale societății civile[1] confirmă cele menționate mai sus. Astfel, unele autorități contractante continuă să inițieze achiziționarea unor bunuri, precum:

 • automobile (Consiliul Raional Ocnița, Primăria s. Brânza)[2];
 • lucrări de construcție a havuzului, de către Direcția Locativ Comunală și Amenajare a Primăriei mun. Chișinău[3];
 • covoare (Comisia Națională a Pieței Financiare)[4], dar care a fost anulată ca urmare a presiunii publice;
 • și altele

De menționat că unele autorități contractante au reacționat proactiv și au alocat resurse bugetare pentru procurarea unor echipamente medicale indispensabile pentru riscul în creștere de infecție cu COVID-19, cum ar fi Consiliul raional Hîncești, Consiliul raional Cahul). Cert este că sunt necesare acțiuni de reprioritizare și echilibrare a cheltuielilor și achizițiilor publice planificate în contextul rectificării bugetare care urmează și a crizei economice prognozată.

Un alt exemplu în acest sens este cel al Primăriei mun. Chișinău. Astfel, primăria a comunicat prin intermediul paginii web despre faptul că: pe perioada stării de urgență va fi interzisă inițierea achizițiilor publice în scopul procurării de bunuri, de lucrări sau servicii pentru toate entitățile contractante din cadrul subdiviziunilor structurale municipale, cu excepția bunurilor și serviciilor destinate prevenirii și combaterii răspândirii virusului COVID-19.[5]

În acest context, venim cu un apel către Guvern și Comisia pentru Situații Excepționale, ca să dispună suspendarea următoarelor tipuri de achiziții publice ale autorităților din toată țară, care cad sub incidența Legii nr. 131 din 03.07.2015, precum și Hotărârea de Guvern nr.  nr. 665 din 27.05.2016, indiferent dacă au fost sau nu planificate anterior sau deja inițiate pentru perioada stării de urgență:

 • Automobile;
 • Mobilă și accesorii de mobilier;
 • Echipamente și servicii foto-video;
 • Articole textile (covoare, etc.);
 • Jaluzele, și alte elemente de decor;
 • Servicii hoteliere;
 • Materiale de construcție;
 • Servicii de proiectare;

 

În cazul în care autoritatea contractantă inițiază și atribuie un contract în baza procedurii de achiziție publică a unuia dintre bunurile, serviciile sau lucrările menționate, Trezoreria de Stat a Republicii Moldovei urmează să refuze înregistrarea acestuia până la expirarea perioadei de stare excepțională.

 


[1] http://viitorul.org/ro/content/apel-public-al-24-de-organiza%C8%9Bii-ale-societ%C4%83%C8%9Bii-civile-privind-respectarea-principiilor-de

[2] https://mtender.gov.md/tenders/ocds-b3wdp1-MD-1584014638738?tab=awards

[3] https://mtender.gov.md/tenders/ocds-b3wdp1-MD-1585920933780?tab=contract-notice

[4] https://mtender.gov.md/tenders/ocds-b3wdp1-MD-1585835087184?tab=contract-notice

[5] https://www.chisinau.md/libview.php?l=ro&idc=403&id=29013&t=/Presa/Comunicate-de-presa/Reactia-de-raspuns-a-APL-Chiinau-referitor-la-apelul-sectorului-asociativ-privind-concentrarea-eforturilor-asupra-epidemiei-COVID-i-impactul-acesteia-asupra-populatiei-municipiului