Documentul Unic de Achiziții European (DUAE) îmbunătățit datorită IDIS „Viitorul” și AGER

Institutul pentru Dezvoltare și Inițiative Sociale (IDIS) Viitorul și Asociația pentru o Guvernare Eficientă și Responsabilă (AGER) salută faptul că Ministerul Finanțelor al Republicii Moldova a luat în considerare majoritatea recomandărilor de politici făcute în scopul îmbunătățirii formularului standard al Documentului Unic de Achiziții European (DUAE).

De amintit că în luna martie 2019, IDIS „Viitorul” și AGER au elaborat o recomandare de politici, în scopul îmbunătățirii formularului DUAE. Scopul principal al propunerii de politici a fost eliminarea deficiențelor de structură și conținut ale formularului care să contribuie la o mai bună înțelegere și completare a acestuia, atât de către autoritățile contractante, cât și operatorii economici. Or, anterior, au fost semnalate o serie de erori la completarea formularului DUAE care generau interpretări diferite și, în final, afectau negativ procesul de achiziție.

Astfel, în Monitorul Oficial din 30 iunie 2020 a fost publicat Ordinul nr.72 al Ministerului Finanțelor cu privire la aprobarea formularului standard al DUAE, unde se regăsesc propunerile celor două ONG-ui. Formularul poate fi găsit aici.

Pe lângă propunerile de îmbunătățire a structurii și conținutului DUAE, s-a propus ca formularul DUAE să fie disponibil în limba română și engleză, atât pe pagina Agenției Achiziții Publice, cât și în sistemul de achiziții electronice (MTender).

Documentul unic de achiziții european (DUAE) este o declarație pe proprie răspundere, prin care operatorul economic confirmă îndeplinirea criteriilor de calificare și selecție necesare în cadrul procedurilor de achiziție publică în Republica Moldova. Formularul este completat, semnat electronic și transmis autorității contractante la depunerea ofertei.

Un DUAE depus de către operatorul economic în cadrul unei proceduri de achiziție publică anterioară poate fi reutilizat, cu condiția ca informațiile cuprinse în formular să fie corecte și valabile la data depunerii acestuia. Ofertantul care prezintă în DUAE informații false sau documentele justificative prezentate nu confirmă informația indicată în documentul prezentat este exclus din procedura de achiziție publică și/sau poate răspunde conform legislației.