Participanți din Maroc, Sudan, Italia participă la un training, găzduit de către Republica Moldova, pentru a afla despre transferul de cunoaștere și inovare prin Birouri de Transfer Tehnologic (TTO)

 

Participanți din diferite țări, (Maroc, Sudan, Republica Moldova) printre care cadre universitare, cercetători, factorii de decizie, participă la un training, găzduit în perioada 3-7 octombrie 2022,  de Institutul pentru Dezvoltare și Inițiative Sociale (IDIS) „Viitorul” (www.viitorul.org). IDIS împreună cu CIHEAM-Bari (Instituție din Italia) (https://www.iamb.it), organizează la Chișinău trainingul „Transferul de Cunoaștere și Inovare prin Birouri de Transfer Tehnologic (TTO): Abordarea sprijinului antreprenorial prin proiectarea laboratorului de afaceri” și câteva vizite de studiu la instituții relevante.

Activitatea se desfășoară în cadrul proiectului “Strengthening Knowledge Management for Greater Development Effectiveness in the Near East, North Africa, Central Asia and Europe (SKiM)” („Consolidarea gestionării cunoștințelor pentru o mai mare eficacitate a dezvoltării în Orientul Apropiat, Africa de Nord, Asia Centrală și Europa) (SKiM)”. (Project website: https://mel.cgiar.org/projects/SKiM Project portal: https://knowledgemanagementportal.org). Proiectul este finanțat de International Center for Agricultural Research in Dry Areas (ICARDA) (www.icarda.org) și International Fund for Agricultural Development (IFAD – www.ifad.org ).

Proiectul colaborează, de asemenea, cu parteneri internaționali, precum CIHEAM-Bari, PROCASUR, Virginia Tech, precum și sisteme naționale de cercetare agricolă (NARS), guverne și servicii de extindere agricolă în Moldova, Maroc și Sudan. IDIS „Viitorul” este unul din partenerii din Republica Moldova și este responsabil împreună cu ICARDA și CIHEAM Bari de acest training.

Scopul instruirii este de a oferi pașii și instrumentele pentru a putea crea Business Labs în cadrul propriilor universități sau instituții. Aceleași abordări, aceleași metodologii și aceleași instrumente care pot fi furnizate participanților la laborator, care pot fi aplicate pentru crearea propriului laborator. Un parcurs de Business Lab Creation bazat pe analiza nevoilor, pe Modelul de Afaceri pe care acest laborator trebuie să îl adopte pentru a deveni un punct de referință structurat pentru studenți, profesori și companii de pe propriul teritoriu, pentru crearea de afaceri.

Acest training pune accent pe „scopul biroului de transfer de tehnologie care ar trebui să fie încurajarea antreprenorialului: stimularea studenților și cercetătorilor să își sporească cunoștințele prin crearea, tot în colaborare cu sectorul privat, de noi afaceri: start-up-uri sau spin-off.

În cadrul trainingului sunt împărtășite experiențele unor laboratoare de afaceri deja funcționale, create în instituții și universități din Italia, pentru a arăta tipuri de laboratoare care pot fi realizate. „Universitățile și centrele de cercetare sunt considerate un loc pentru învățământul superior și cercetare, dar au ca scop și angajarea în dialog cu societatea pentru a contribui la o mai bună dezvoltare socială, culturală și economică. Universitățile și centrele de cercetare sunt chemate să construiască punți de legătură cu întreprinderile, societatea civilă și teritoriile prin creșterea competitivității”, menționează organizatorii trainingului.

Potrivit organizatorilor, universitățile mai au misiunea și obligația să sporească capitalul uman pregătit de către universități, rezultatele cercetării și inovarea, încurajând crearea de noi afaceri. În opinia organizatorilor, prin implicarea entităților externe, cum ar fi companii, asociații, organizații, și concentrându-se pe transferul de cunoștințe, instituțiile academice și de cercetare pot contribui la dezvoltarea socio-economică a unui teritoriu, contribuind în același timp la consolidarea regională.

Programul include prezentări despre laboratoarele de afaceri în universități și centre de cercetare din Italia și alte țări europene, sesiuni pe subiecte precum: „the Design Thinking: abordare centrată pe om pentru rezolvarea provocărilor complexe de afaceri”, „Linii directoare Double Diamond pentru crearea unui prototip de portofel pentru implementarea și experimentarea DT”, „Creativitate și generare de idei” și „Ținta și crearea de valoare” „Cum să identificați și să proiectați clienții cumpărători”, „Cum să proiectați o propunere de valoare”, “The Business Model Canvas” etc.

Trainingul include vizite și împărățirea experienței din Republica Moldova a Camerei de Comerț și Industrie a Republicii Moldova (CCI Moldova), Organizația pentru Dezvoltarea Antreprenoriatului (ODA), Universitatea Tehnică din Moldova (UTM), la Centrul Tekwill, Ziphouse, Costești, Ialoveni etc.

Reamintim că în octombrie 2021, în cadrul acestui proiect, IDIS Viitorul a fost organizat  în traseu de învățare (Learning route) O delegație din Maroc și Sudan se află în Republica Moldova pentru a acumula experiență și a studia cele mai bune practici prin intermediul unui instrument nou de învățare | IDIS (viitorul.org). Un grup de 18 profesori universitari din Maroc și Sudan s-au aflat între 11 și 17 octombrie 2021 în Republica Moldova, pentru a afla cele mai bune practici legate de agricultură, abilitarea femeilor în afaceri, tineret și managementul cunoașterii din Republica Moldova.

Din Republica Moldova în cadrul proiectului participă Institutul pentru Dezvoltare și Inițiative Sociale (IDIS) „Viitorul”, Unitatea Consolidată pentru Implementarea Programelor IFAD (UCIP IFAD), Universitatea Agrară de Stat din Moldova (UASM) și Institutul de cercetări pentru culturile de câmp „Selecția” din Bălți.

Proiectul SKiM a fost inițiat în iunie 2018 pentru a facilita și a susține creșterea managementului cunoașterii (KM), activitățile de dezvoltare a capacităților în trei țări: Moldova, Maroc și Sudan, oferind exemple de cele mai bune practici în managementul cunoașterii pentru analiză și adoptare.