Trend Hunter: Prime de milioane la Moldindconbank după intrarea sub administrarea BNM

Astăzi vom discuta despre cât de eficienți sunt administratorii delegați de instituțiile publice din Moldova la companii private sau de stat. Ne vom referi la un caz recent în care statul a delegat administratori la o companie privată.

Pe 20 octombrie 2013, Banca Națională a Moldovei (BNM) a suspendat mandatele unor membri ai organelor de conducere de la Moldindconbank și a desemnat administratori temporari cu competențele Consiliului și ale președintelui Comitetului de conducere al băncii. BNM l-a delegat pe viceguvernatorul Aureliu Cincilei să îndeplinească temporar responsabilitățile Președintelui Comitetului de conducere al Moldindconbank. Această intervenție a fost motivată prin faptul că un grup de persoane  acționând concertat în raport cu Moldindconbank au  achiziționat și dețin o cotă substanțială în capitalul social al băncii, în mărime de 63.89%, fără permisiunea prealabilă scrisă a BNM, încălcând astfel prevederile Legii instituțiilor financiare.

Banca însă era una profitabilă și respecta în mare parte indicatorii prudențiali stabiliți de către BNM. Astfel, în 2015 Moldindconbank a înregistrat un profit de 143 milioane lei, iar până în septembrie 2016 banca acumulase deja un profit de 394 milioane de Lei. După numirea în funcție a administratorilor temporari, profitul băncii a început să scadă și a constituit 280 milioane lei la sfârșitul anului 2016. De remarcat e faptul că în perioada octombrie-decembrie 2016, primele plătite de către Moldindconbank angajaților săi au crescut fenomenal chiar dacă profitabilitatea băncii se diminua.

Figura alăturată prezintă evoluția total prime plătite de către Moldindconbank angajaților săi conform datelor raportate de BNM. Media lunară a acestor prime pentru anul 2015 a constituit 195 mii Lei, iar pentru lunile ianuarie-septembrie 2016 (până la intervenția BNM) primele erau în medie sub 40 mii Lei pe lună. În octombrie 2016, aceste prime au crescut la aproape 5 milioane de lei doar pentru luna respectivă. În noiembrie 2016, primele acordate de Moldindconbank angajaților săi au explodat până la aproape 16 milioane lei. Chiar și în lunile imediat următoare (Dec 2016 – Feb 2017), primele au continuat să fie cu mult peste media lunilor în care banca nu era administrată de persoane delegate de BNM.

Apare întrebarea, care au fost performanțele băncii ce au motivat această creștere spectaculoasă a primelor plătite de către Moldindconbank angajaților săi? Primele în sectorul bancar se plătesc de regulă la sfârșitul anului, în luna decembrie, și sunt acordate în special managerilor de top din cadrul companiei care au avut rezultate impresionante pe parcursul anului. Având în vedere această practică, care au fost persoanele care au încasat (și încasează în continuare) aceste prime grase la o bancă aflată sub administrarea temporară a BNM?

Răspunsurile la ambele întrebări le poate da Banca Națională a Moldovei și conducerea temporară a Moldindconbank. Cert e faptul că atât timp cât banca se află în administrare temporară, BNM este responsabilă pentru orice decizii de management care ar putea prejudicia acționarii minoritari ai Moldindconbank. Banii care au fost distribuiți ca prime imediat după preluarea conducerii ar fi putut fi redirecționați ca dividende pentru acționarii care nu au acționat concertat și nu poartă nici o vină pentru situația Moldindconbank. O altă soluție ar fi fost folosirea acestor bani pentru recapitalizarea băncii, sau pentru răscumpărarea acțiunilor grupului de persoane care au acționat concertat.

Policy guidelines: BNM ar trebui să mandateze administratorii temporari ai Moldindconbank  să reducă primele plătite și să folosească aceste resurse în scopuri lucrative pentru bancă.

Disclaimer: Opiniile expuse în acest articol sunt doar ale autorului și pot fi diferite de poziția oficială a IDIS „Viitorul”. IDIS „Viitorul” nu poartă nici o răspundere pentru opiniile exprimate în acest articol.

Note metodologice: Datele folosite au fost preluate de la Banca Națională a Moldovei din rapoartele financiare pe sectorul bancar, Contul de profit/pierdere a Moldindconbank.