News

Implementarea prevederilor Acordului de Asociere a fost discutată cu studenții Universității de Stat din Comrat

2019.12.10 Acord de Asociere Tatiana Parvan Print version

 

Evaluarea rezultatelor transpunerii directivelor europene și, implicit, implementarea măsurilor prevăzute de Acordul de Asociere și de Planul Național de Acțiuni pentru implementarea Acordului de Asociere dintre Republica Moldova și Uniunea Europeană a fost discutată în cadrul mesei rotunde „Rezultatele implementării Acordului de Asociere”. Evenimentul a fost organizat de IDIS ”Viitorul” în cadrul proiectului „Evaluarea implementării Acordului de Asociere“, sprijinit financiar de Ambasada Regatului Țărilor de Jos.

Echipa de implementare a proiectului a IDIS „Viitorul” a discutat rezultatele raportului (nr.1 și nr.2) „Evaluarea implementării Acordului de Asociere” cu profesorii și studenții Universității de Stat din Comrat.  Autorii evaluărilor au abordat următoarele sectoare: Sistemul național de integritate; Protecția apelor și gestionarea resurselor; Mediul concurențial sub impactul implementării Acordului de Asociere Republica Moldova – Uniunea Europeană; Infrastructura critică; Achizițiile publice.

Veaceslav Berbeca, coordonatorul proiectului „Evaluarea implementării Acordului de Asociere”, a subliniat importanța și semnificația Acordului de Asociere între Republica Moldova și UE pentru modernizarea și democratizarea societății moldovenești. Realizarea măsurilor stabilite în AA depinde, în mare parte, de voința politică a partidelor de la guvernare pentru înfăptuirea reformelor, de capacitățile umane din sectorul guvernamental și asociativ implicate în procesul de elaborare și implementare a AA și de resursele financiare alocate pentru realizarea obiectivelor stabilite, a declarat Veaceslav Berbeca.

Angela Secrieru, expert IDIS „Viitorul”, s-a referit la schemele de fraudare a statului prin intermediul întreprinderilor de stat și a legilor care au favorizat afacerile și interesele unui grup restrâns de persoane care a dus la vulnerabilizarea economiei și a proceselor interne, a limitat accesul mediului de afaceri la piețe externe și la creșterea capacităților de producere și export.

Viorel Pârvan, expert IDIS „Viitorul”,  s-a referit la problemele legate de procesul de constituire a sistemului național de integritate. Lipsa rezultatelor a fost influențată de procesul anevoios și de lungă durată de organizare a funcționalității interne a Autorității Naționale de Integritate și de angajare a inspectorilor de integritate. Aceste procese s-au finalizat abia la mijlocul anului 2018, având o întârziere de circa 2 ani de la intrarea în vigoare a legilor care reglementează sistemul național de integritate. În toată această perioadă, Autoritatea Națională de Integritatea a fost, de facto, nefuncțională, fiind stopate verificările și controalele, a declarat Viorel Pârvan.

Carolina Ungureanu, expert IDIS „Viitorul”, a evidențiat rezultatele obținute în domeniul achizițiilor publice. Este necesar de a consolida capacitățile tuturor actorilor implicați în domeniul achizițiilor publice din Republica Moldova, în sensul că achizițiile publice trebuie realizate de un personal care să cunoască toate modificările operate în legislație și să aibă competențele necesare și cunoștințele tehnice și să înțeleagă toate procedurile și procesele din sistemul achizițiilor publice, a declarat Carolina Ungureanu.

Echipa de implementare a proiectului a menționat că eficiența implementării prevederilor din Acordul de Asociere și a măsurilor din PNAIAA este de o importanță crucială pentru reformarea economică, socială și politică a Republicii Moldova. Apropierea de UE depinde în mod direct de angajamentul autorităților moldovenești de a adopta valorile și principiile europene.

Follow us on

Our social networks

Subscribe on

newsletter

Connect with us