Anunțuri

Anunț: Selectarea instituțiilor de învățământ, centrelor și ONG-urilor de tineret

2021.07.21 Tineri Maria Procopciuc Imprimă

Anunț: Selectarea instituțiilor de învățământ, centrelor și ONG-urilor de tineret pentru a participa în cadrul proiectului  „Un viitor mai bun / Better Futures”, utilizând „Realitatea Virtuală” pentru prevenirea violenței împotriva femeilor și fetelor

Data lansării: 21 iulie 2021

Data limită pentru acceptarea înscrierii: 2 august 2021, ora 18.00

Solicitant: Institutul pentru Dezvoltare și Inițiative Sociale (IDIS) „Viitorul” în cadrul proiectului pilot „Un viitor mai bun (Better Futures)”

Context general:

Institutul pentru Dezvoltare și Inițiative Sociale (IDIS) „Viitorul”, pilotează, în parteneriat cu  UN Women Moldova și cu sprijinul financiar al Suediei, în perioada mai 2021 - aprilie 2022, proiectul inovator „Better Future project among youth centres, youth NGO’s and educational institutions”, în cadrul programului “Eliminarea violenței împotriva femeilor și fetelor”.

Elementul principal al proiectului pilot va fi testarea tehnologiei de realitate virtuală (VR) care este de ultimă generație. „Realitatea Virtuală”, care se referă la ambianțe artificiale create pe calculator și care oferă o simulare a realității, astfel încât utilizatorul sau utilizatoarea poate căpăta impresia de prezență fizică aproape reală, atât în anumite locuri reale, cât și în locuri imaginare.

Scopul pilotării este de a crea un viitor mai bun pentru fete și băieți, de a promova egalitatea de gen și de a preveni violența împotriva femeilor și fetelor. Proiectul își propune să ajute tinerele și tinerii să-și imagineze un viitor mai bun, unde toată lumea este tratată în mod egal și beneficiază de oportunități egale la o viață mai bună, unde nu există hărțuire sexuală și discriminare.

În cadrul proiectului pilot, circa 700 de persoane cu vârste cuprinse între 18 și 35 de ani, dintre care: elevi, tineri, profesori/facilitatori și psihologi, din cadrul a 18 instituiții de învățământ,centre de tineret, organizații non guvernamentale, din diferite raioane ale Republicii Moldova, vor fi instruite, în cadrul unor mese rotunde/discuții, cum să sprijine promovarea egalității de gen și prevenirea violenței împotriva femeilor și fetelor.  

În acest context, IDIS „Viitorul” invită instituțiile de învățământ, centrele și organizațiile non-guvernamentale de tineret din Republicii Moldova, unde învață/activează tineri și tinere cu vârsta cuprinsă între 18 și 35 de ani, să se înscrie pentru a beneficia de instruirile privind sprijinirea promovării egalității de gen și prevenirea violenței împotriva femeilor și fetelor. Ca rezultat, vor fi selectate 12 instituții de învățământ, centre și ONG-uri, unde se vor desfășura instruirile. Participanților li se va pune la dispoziție două seturi de ochelari pentru a vizualiza câteva scenarii care vor reda diferite cazuri.

Avantajele participării în cadrul proiectului:

 • Testarea tehnologiei de realitate virtuală (VR) care este de ultimă generație. Participanților li se va pune la dispoziție seturi de ochelari pentru a vizualiza câteva scenarii;
 • Participarea la activități inovative, dinamice și interactive cu facilitatori pe măsură;
 • Îmbunătățirea cunoștințelor despre tipurile de violență bazată pe gen, care pot apărea în diferite momente ale ciclului de viață al femeilor / fetelor, inclusiv a băieților;
 • Înțelegerea și discutarea formelor de violență în baza de gen și diferența dintre flirt și hărțuire sexuală;
 • Discutarea miturilor și realităților cu privire la violența în bază de gen, inclusiv consecințele și efectele acesteia;
 • Conștientizarea cum se perpetuează violența de gen la diferite nivele și cum poate fi prevenită;
 • Creșterea gradului de conștientizare al fenomenului violenței împotriva femeilor și fetelor;
 • Instituția va beneficia de câteva perechi de ochelari pentru „Realitate Virtuală”

Criteriile de aplicare și de selectate:

Criterii obligatorii:

 • să fie instituție de învățământ (școală profesională, liceu, colegiu), centru de tineret, organizație non-guvernamentală de tineret unde studiază/frecventează și/sau activează tineri cu vârsta cuprinsă între 18-35 de ani;
 • există cel puțin 2 profesori / facilitatori care sunt deschiși să se implice în cadrul proiectului pilot;
 • instituția dispune de tehnica necesară pentru conectarea echipamentului care urmează să fie utilizat în cadrul instruirilor (Calculator cu Processor: Intel i5-4590 / AMD Ryzen 5 1500X or greater; Memory: 8 GB + RAM; Operating System: Windows 10; USB ports: 1X USB port)

De asemenea, comisia de evaluare va examina și alte criterii, spre exemplu:

 • Dacă instituția a desfășurat anterior activități sau a implementat proiecte / activități cu accent pe drepturile omului, abilitarea de gen și prevenirea violenței împotriva femeilor și fetelor;
 • Câți ani de experiență are instituția în domeniul eliminării violenței împotriva femeilor și fetelor și al egalității de gen;
 • Numărul persoanelor (beneficiari și beneficiare) din cadrul instituției care au vârsta cuprinsă între 18 - 35 de ani și care pot fi implicați în cadrul pilotării și în implementarea ulterioară a proiectului;
 • Să aibă angajat un psiholog sau psihologă (constituie un avantaj);
 • A avut sau are parteneriate cu alte părți interesate (pot fi relații neinstituționalizate / formale);
 • Argumentarea dorinței și motivației de a participa la proiectul-pilot „Un viitor mai bun / Better Future” și dorința instituționalizării instrumentului și promovarea în programe / activități formale / informale pe cont propriu etc.

Instituțiile doritoare de a participa trebuie să completeze formularul atașat http://viitorul.org/files/IDIS_formular%20de%20completare_Better%20Future.docx până pe data de 2 august 2021, ora 18.00 și să-l expedieze pe adresa de email ungureanu.carolina@gmail.com cu Titlul: Concurs Better Futures

Urmărește-ne pe

rețele de socializare

Abonează-te la

Știri

Connect with us