Noutăţi

Orhei: achiziții publice neplanificate și încălcări ale legislației

2018.10.31 Achiziții publice Victor Ursu Imprimă

În  perioada anului curent, 2018, potrivit datelor publicate pe pagina web a AAP, au fost atribuite 18 contracte de achiziție publică, în care Primăria Orhei are calitatea de autoritate contractantă. Contractele au fost atribuite în rezultatul desfășurării a 4 Licitații publice (LP) și 14 Cereri de oferte de prețuri (COP). Valoarea totală a acestor contracte de achiziție se ridică la peste 15,6 milioane lei. Au fost identificați o serie de indicatori de riscuri în ceea ce privește transparența, eficiența și legalitatea procesului de achiziție publică în cadrul Primăriei Orhei, au constat Tatiana Djamanov și Diana Enachi, autoarele raportului de monitorizare a achizițiilor publice de la Orhei.

Raportul a monitorizat cele mai mari patru contracte de achiziții publice:

-Contract atribuit  D.I.F.&W SRL  pentru ”lucrări de reparație interioare și exterioare a rețelei de canalizare la Grădinița nr. 12 din municipiul Orhei”,  -  506.877,49 lei. Încălcările depistate au fost lipsa întocmirii valorii estimative a lucrărilor suplimentare, neprevăzute. Autoritatea nu a solicitat garanție bancară de participare  și garanția de bună execuție. Autoritatea a desemnat câștigătoare oferta cu preț anormal de scăzut (-) 32.6% din valoarea estimativă. Primăria nu a inclus această achiziție în Planul de achiziții pentru anul 2018, precum și faptul ca nu a publicat  anunțul de intenție.Neplanificarea achiziţiilor publice sau planificarea acestora cu încălcarea prevederilor actelor normative, nepublicarea invitaţiei de participare şi a anunţului de intenţie, se sancţionează conform Codului contravențional (art. 3271).

-Contract atribuit S.C. CLIMATEC SRL pentru ”construcția rețelei de canalizare la grădinița nr. 12” - 204.804,90 lei (contract reziliat 2 luni mai târziu). În urma procedurii de achiziție s-a constatat că documentația de atribuire (Caiet de sarcini sau documentația descriptivă; Fișa de date – instrucțiune  către ofertanți; Model orientativ de contract; Formularele ofertei) nu a fost publicată pe pagina web a autorității contractante.

- Contract de achiziție atribuit Borintex SRL pentru “Servicii de deservire și întreținere a spațiilor verzi în municipiul anul 2018” - 1.997.721 lei. în urma analizei contractului s-a constat că nu există informații privind modul în care grupul de lucru pentru achiziții din cadrul Primăriei Orhei a evaluat ofertele  depuse pentru licitația publică. La licitație a participat doar operatorul economic  nominalizat, care a și câștigat concursul, cu obiectul achiziției. Nu se cunoaște dacă grupul de lucru din cadrul autorității contractante a elaborat rapoartele trimestriale / semestriale, anuale,  privind executarea contractelor de achiziție, dar pe pagina web oficială a primăriei nu a fost publicat niciun raport, cu toate că acest lucru este obligatoriu.

- Contracte de achiziție pentru iluminatul public din municipiul Orhei în valoare de peste 5,57 milioane lei implementate timp de trei ani. În anul curent, 2018, Primăria Orhei a atribuit trei contracte de achiziție pentru iluminatul public, în valoare totală de 4.333.218 lei. În acest scop, au fost desfășurate câteva proceduri de achiziție. Pe data de 06.03.2018, în rezultatul unei proceduri de LP desfășurată pe data de 13.02.2018, a fost atribuit contractul  de achiziție pentru „lucrări de extindere a iluminatului public în mun. Orhei”, în  sumă de 3.427.679,02 lei. Contractul a fost atribuit Companiei Electrica SA. Anunțul de participare a fost publicat în BAP nr.4 din  12.01.2018, dar modificat  ulterior prin anunțul din BAP nr. 10 din 02.02.2018, atunci când data LP a fost deplasată cu 11 zile. Potrivit datelor SIA RSAP, contractul se află la etapa de executare (în momentul prezentării prezentului raport), termenul fiind de “2 luni”.

În concluzie, autorii raportului, Diana Enachi și Tatiana Djamanov susțin că în urma analizei contractelor de achiziție publică începând cu etapa de planificare a achiziției, de elaborare a documentației, de atribuire a contractelor și, în cele din urmă, de executare a contractelor, s-a constatat un nivel scăzut al transparenței achizițiilor în cadrul Primăriei Orhei dar și încălcări grave ale legislației în domeniu. Lipsa transparenței și îngrădirea accesului societății civile la procesul de achiziție reprezintă indicatori de risc de corupție și trebuie investigate de către organele de supraveghere și control care au atribuții în acest sens. Printre recomandările autorilor pentru autoritatea monitorizata pot fi menționate: efort suplimentar din partea autorității contractante pentru asigurarea participării la scară largă a agenților economici în scopul asigurării concurenței și combaterii concurenței neloiale în domeniul achizițiilor publice; respectarea prevederilor legale privind includerea reprezentanților societății civile în componența grupurilor de lucru pentru achiziții publice, asigurarea unul grad adecvat de transparență la toate etapele procesului de achiziție publică; Restructurarea rubricii ”achiziții publice” de pe pagina web a primăriei și publicarea informațiilor structurat și într-o manieră accesibilă publicului  etc.

Raportul poate fi accesat aici.

Acest raport a fost realizat în proiectului  „Promovarea dezvoltării locale durabile prin utilizarea transparentă a banilor publici" / “Promoting sustainable local development through transparent use of public money” , finanțat de  Policy Association for an Open Society (PASOS), din Republica Cehă, sub-grant oferit în cadrul proiectului “Partners in Empowerment” (ENPI/2014/354-731), finanțat de Comisia Europeană prin programul  Neighbourhood Civil Society Facility (European Neighbourhood and Partnership Instrument) Regional actions și cofinanţat de Ambasada Olandei. Opiniile exprimate la eveniment nu reflectă în mod necesar poziţia finanţatorilor.

Pentru alte detalii, vă rugăm să contactaţi responsabilul pe presă, Victor URSU la următoarea adresă: ursu.victoor@gmail.com  sau la numărul de telefon 069017396.

Urmărește-ne pe

rețele de socializare

Abonează-te la

Știri

Connect with us