Consultanță

Reforma sectorului public

IDIS Viitorul consultă sectorul public și privat în domeniul afacerilor și guvernamental privind creșterea transparenței, responsabilității și integrității. Obiectivul este specific IDIS. Scopul este de a identifica, valorifica şi disemina bunele practici printre autorităţile publice locale din Republica Moldova, contribuind astfel la eficientizarea guvernării. 

Achiziții publice, guvernare deschisă

IDIS Viitorul oferă asistență pe domeniul achizițiilor publice pentru îmbunătățirea mecanismului și a transparenței sistemului. Pe domeniul a achizițiilor, IDIS a implementat patru proiecte dintre care unul este în desfășurare.Corectitudinea sistemelor de achiziții publice necesită eforturi deosebite atât din partea autorităților, cât și din afara sistemului. Consultanții IDIS au acumulta o experiență considerabilă în evaluarea lacunelor și în elaborarea unor cadre funcționale adecvate, indispensabile guvernelor deschise, responsabile și moderne. Noi direcționăm activitatea noastră de consultanță în parteneriat cu autoritățile regionale, agențiile de stat care construiesc repere adecvate, care implică entități publice și private, ceea ce înseamnă un mediu incluziv pentru schimbarea politicilor în domeniul achizițiilor publice.

Analiza funcțională, consolidarea capacităților

IDIS Viitorul oferă consultanță în vederea consolidării capacităților autorităților publice locale, centrale. În acest sens, instituția a elaborat mai multe proiecte printre care programul bunelor practici. Prin intermediul programului MATRA, IDIS a elaborat o radiografiere a serviciilor sociale din Republica Moldova, situația întreprinderilor de stat, eficiența lor și înțelegerile rentiere din sectorul energetic. Experții IDIS lucrează pentru a promova dezvoltarea economică durabilă și a îmbunătăți bunăstarea oamenilor printr-o mai bună guvernare. Realizăm o analiză funcțională completă a agențiilor publice interesate, depunem eforturi diligente pentru a proiecta îmbunătățirea accesului la procedurile publice de date, pentru a exclude obstacolele inutile și pentru a oferi instruire specifică în domeniile de dezvoltare a capacităților și de management organizațional. De asemenea, susținem reformele din sectorul public, stabilind strategii individuale bazate pe calitatea serviciilor și inovării. IDIS oferă suport în proiectarea de noi proiecte. Expertiza IDIS acoperă toate etapele de proiectare, gestionare și evaluare a proiectelor în domenii pentru donatori, inclusiv Banca Mondială, Uniunea Europeană, precum și fundații selectate și clienți privați care lucrează pe piețele emergente din întreaga lume.

Raționalizarea cheltuielilor bugetare

IDIS Viitorul oferă asistență pentru îmbunătățirea informării sănătății financiare a localităților din RM, sporind astfel presiunea dea a implementa eficient descentralizarea fiscală și consolidarea importanței acesteia pentru dezvoltarea locală și regională sustenabilă.

Raportare monitorizare și evaluarea politicilor

IDIS Viitorul oferă asistență privind evaluarea politicilor instituțiilor statului. Un exemplu în acest sens este consultanța oferită de IDIS la formarea Agenției Naționale de Asistență Socială.

Planificare, Strategie, Dezvoltare și Comunicare

IDIS Viitorul oferă consultanță pe domeniul de strategie, planificare, dezvoltare și comunicare. Prin intermediul proiectului EU-STRAT, IDIS oferă o analiză profundă și o evaluare strategică asupra situației socio-economice a țărilor Parteneriatului Estic. Comunicarea este o cheie a muncii eficiente în sectoarele public și privat. Promovăm comunicarea strategică cu cei mai importanți directori ai organismelor de reglementare. Susținem proiecte speciale de îmbunătățire a abilităților de comunicare. Serviciile de planificare generală a creației IDIS se bazează pe o înțelegere a modului în care lucrurile au un efect asupra bunăstării comunităților locale și regionale. Planificatorii noștri simplifică obiectivele diverse și câteodată contradictorii ale dezvoltării terenurilor mixte pentru a crea locuri și spații frumoase și funcționale. Serviciul nostru de planificare complet integrat cuprinde cele mai bune practici contemporane, planificarea transportului, eficiența energetică și durabilitatea.

Studiul forței de muncă, relații sociale

IDIS Viitorul oferă asitență în domeniul forței de muncă. Instituția având experiență elaborând mai multe cercetări pe domeniul forței de muncă, șomaj dar și relațiile sociale. IDIS consideră că gestionarea obligațiilor sociale poate duce la câștiguri mai mari pentru companiile implicate, precum și pentru beneficiul mediului înconjurător și pentru comunitățile locale. Specialiștii noștri oferă o gamă largă de servicii în determinarea impactului în mediile sociale, economice și politice. Efectuăm studii de bază și evaluăm impactul potențial în domenii socio-economice precum structurile instituționale și de guvernare, demografia, educația, sănătatea, infrastructura fizică, apa și energia, economia locală, mijloacele de trai, transportul, utilizarea terenurilor, reinstalarea și patrimoniul cultural.

Analiza politicilor statului în sistemul educației pre-universitare și universitare

IDIS Viitorul oferă consultanță în domeniul educației și analizei politicilor statului. IDIS are experineță prin analizele efectuate în domeniul învățământului, dar și a eficineței politicilor statului. Creșterea investițiilor în standarde mai înalte ale educației este o prioritate în timpul de față. Nu există viitor fără o educație universitară și profesională îmbunătățită. Educația deschide oportunități pentru copii și tineri de a scăpa de sărăcie, permite comunităților să aleagă în cunoștință de cauză viitorul lor și să deblocheze potențialul așezărilor sărace pentru a dezvolta întreprinderi și pentru a genera venituri. Noi, cei de la IDIS, monitorizăm inegalitățile și dezvoltăm instrumente care să echilibreze dezvoltarea prin accesul crescut la educație, antreprenoriat, resurse comunitare de dezvoltare. Lucrăm cu entități private și publice care cred în puterea cetățenilor luminători din Moldova. O populație educată întărește incluziunea politică și socială și contribuie la un guvern mai receptiv și responsabil.

Cercetare cantitativă și calitativă a opiniei publice

IDIS Viitorul oferă asitență în domeniul cercetărilor și analizelor cantitative a opiniei publice prin cercetările sondajele de opinie (People Watch) și cercetările realizate privind opinia publică.

Instituționalizarea parteneriatelor public-privat

IDIS Viitorul consultă instituționalizarea parteneriatelor publice-private, eficiența acestora, dar și utilitatea lor. Sectoarele public și privat se văd reciproc ca parteneri de încredere. Nu au cum să se dezvolte în detrimentul celuilalt. Prin urmare, legile și practicile vor fi ajustate în mod corespunzător pentru a permite ambelor entități să identifice numitorul comun în vederea progresului social și a profitabilității întreprinderilor. Considerăm că standardele de viață sunt susținute de servicii fiabile și eficiente, cum ar fi transportul, alimentarea cu apă curată, canalizarea și scurgerea, puterea și comunicațiile. Acest lucru necesită investiții semnificative în domeniul infrastructurilor critice. Oamenii calificați, sisteme și procesele eficiente sunt necesare pentru a avea succes aceste servicii. IDIS are o experiență semnificativă ca o echipă de experți care îi ajută pe gestionarii de infrastructură să optimizeze investițiile și exploatarea activelor pe tot parcursul ciclului de viață al unui proiect.

Analiză politică și comportament electoral

IDIS Viitorul realizează consultanță în domeniul analizei politice și a comportamentului electoral. Instituția a elabora mai multe analize și cercetări în domeniu. Politica acoperă doar un segment destul de restrâns al politicii din lumea modernă. Politica cere precizie, expertiză, cunoștințe și spirit de lucru reflectat în mare măsură prin munca de echipă, desfășurată de IDIS în domeniul elaborării politicilor publice. IDIS lucrează pentru a ajuta autoritățile de la nivel național, subnațional și local și să evalueze politicile electorale, datele statistice și să elaboreze reglementări. Numai prin intermediul autorităților locale descentralizate, statele pot funcționa la nivelul așteptărilor cetățenilor. Dar, liderii locali fără sprijin politic și legitimitatea populației lor nu pot genera servicii publice de înaltă calitate. Rezultatul este că organele publice, cetățenii și întreprinderile pot lucra împreună pentru a crește nivelul societății. IDIS poate consulta entitățile interesate privind comportamentul electoral,  politic, dar și în cartografierea diferitelor cicluri de politici publice la nivel național și regional.

Analiza de impact a unor politici și decizii guvernamentale 

Institutul oferă asitență în domeniul analizei politicilor și deciziilor guvernamentale elaborând în acest sens câteva publicații care vizează amnistia fiscală și operațiunea e spălare a celor 25 miliarde USD prin intermediul sistemului bancar moldovenesc. Instituțiile publice eficiente și responsabile ajută la promovarea creșterii economice, reducerii sărăciei și justiției sociale. IDIS Contribuie la îmbunătățirea planificării investițiilor de capital, a bugetării administrației publice locale. Printr laboratorul social, experții IDIS încearcă să evalueze subiectele sociale cu un impact ridicat: vârsta de pensionare, reforma pensionarilor, sănătatea, migrația, educația. Analiza noastră vizează  creșeterea rezistenței funcționării instituțiilor de asistență socială. Realizăm, totuși, că progresul social nu poate fi atins doar prin reglementări și politici guvernate de stat. IDIS explorează noi module de formare în spiritul antreprenoriatului modern, capacităților umane și încearcă să deblocheze potențialul sectorului privat, construind afaceri locale. De asemenea, încercăm să ajutăm autoritțile locale să conceapă și să administreze programele de prevenire a corupției prin tehnici moderne de reducere a fraudei și să contribuie la consolidarea sistemelor și reglementărilor privind înregistrarea, titlul și gestionarea terenurilor.

Traininguri specializate în domeniul administrației publice, planificării strategice

IDIS VIitorul oferă consultanță în domeniul desfășurări trainingurilor planificărilor stratgegice și administrației publice. Experții instituții au o bogată experinență la nivel local și regional ce vizează instruirea aleșilor locali, îmbunătățirea controlului financiar al autorităților locale. IDIS oferă consultanță specializată în domeniul politicilor publice, bazate pe o combinație de cursuri universitare și exerciții practice, adaptate la cerințele crescânde ale guvernelor descentralizate de a răspunde dilemei sectorului public. Oferim instruire în gestionarea bugetelor publice, management organizațional, consiliere juridică pe teme cheie pentru administrațiile locale: bugete, probleme juridice, resurse umane, participare publică și guvernare deschisă, precum și managementul strategic și evaluarea performanțelor serviciilor publice. Suntem la curent cu reglementările complexe și mereu în schimbare ale administrației publice și le transpunem în programe de instruire. 

Bugete locale performante

IDIS Viitorul consultă autoritățile locale în elaborarea bugetelor performante și construirea unui sistem transparent și durabil de achiziții publice printr-un proces de monitorizare permanent.

Dezvoltarea economică regională

IDIS a contribuit mult la promovarea instrumentelor de dezvoltare regională în Moldova. Am acordat asistență tehnică comitetelor parlamentare înainte de reforma majoră din 1998, am asistat guvernele locale în a sparge practicile de centralizare în perioada 2001-2010, am oferit sprijin tehnic asociațiilor guvernamentale locale (2002-2010), înființate în 2010. Un exemplu este Congresul Autorităților locale și regionale (CALM). IDIS a oferit suport tehnic pentru elaborarea strategiilor de dezvoltare pentru autonomia teritorială a Găgăuziei (2006-2011 și 2017-2022). IDIS este foarte apreciat pentru serviciile sale în proiectarea dezvoltării regionale. Avem o vastă experiență în dezvoltarea proceselor pentru a implicarea comunităților și părților interesate specifice și diverse și pentru a le permite, prin procese participative, să dezvolte strategii și practici pentru dezvoltare. Echipa de consultanți este specializată în elaborarea de planuri și strategii și este capabilă să transmită informații într-un mod  clar și concis.

 

 

Urmărește-ne pe

rețele de socializare

Abonează-te la

Știri