Noutăţi

Reprezentanți ai autorităților contractante au fost instruiți cum să aplice criterii de durabilitate într-un proces de achiziție publică

2022.07.02 Achiziţii publice Maria Procopciuc Imprimă

Institutul pentru Dezvoltare și Inițiative Sociale (IDIS) „Viitorul” a organizat în această săptămână un training pentru reprezentanți ai autorităților contractante (ai administrației publice centrale și locale) privind aplicarea criteriilor de durabilitate în procesul de achiziție publică. Trainingul, la care au participat circa 45 de persoane, s-a desfășurat în cadrul proiectului de cercetare și inovare „Consolidarea achizițiilor publice durabile în Republica Moldova”, finanțat din bugetul de stat în cadrul Programului de Stat 2020-2023.

Trainingul a avut ca scop informarea reprezentanților autorităților contractante cum să desfășoare achiziții publice de bunuri, servicii și lucrări, aplicând criterii de durabilitate, ecologice, contribuind, astfel, la protecția și îmbunătățirea stării mediului înconjurător, la creșterea economică și la promovarea unei dezvoltări durabile prin intermediul achizițiilor. Participanții la sesiune au fost informați că achizițiile publice durabile au o durată de viață mai lungă, decât achizițiile publice obișnuite, și nu au un impact negativ asupra mediului ambiant, asupra oamenilor și a comunităților.

„Am desfășurat recent o achiziție privind aprovizionarea cu apă și canalizare a localității pe care o conduc și am avut cerință ca să respectăm anumite criterii de durabilitate, să selectăm dintre acele propuneri care sunt împotriva degradării mediului înconjurător. Atunci știam puțin despre aceste criterii de durabilitate, ce sunt, de ce sunt necesare, cât de bune sunt, iar acum cunosc mult mai multe și respectiv sunt mai pregătită să desfășurăm la noi la primărie alte achiziții publice cu respectarea anumitor criterii de durabilitate, a spus Ludmila Magu, primar al orașului Cupcini, raionul Edineț, după sesiunea de instruire.

„Achizițiile public durabile ar permite ca să nu fie pierduți mulți bani. De acum încolo vom ține cont tot mai mult de aceste criterii de durabilitate în ceea ce privește achizițiile publice de care este responsabilă Asociația Medicală Teritorială (ATM) Buiucani să le desfășoare. Este ceva nou, avem încă de învățat, urmează să o înfăptuim și să o aplicăm în practică”, a declarat Tatiana Muschei, de la AMT Buiucani, la finalul trainingului.

„Achizițiile publice durabile trebuie să aibă viitor în țara noastră. Asta înseamnă produse bio, lucrări eficiente energetic, energie regenerabilă, servicii reciclabile, mai puține deșeuri, alte produse, lucrări și servicii care să asigure calitate. Trebuie să ținem cont de aceste criterii ca banii publici să aibă o eficiență mai mare, să fie utilizați în folosul și pentru cetățeni. Acum avem inițiate o serie de licitații ce vizează lucrări de reparație a fațadelor, acoperișurilor unde vom ține cont ca toate materialele să fie ecologice, să nu dăuneze mediului, nici sănătății oamenilor. Vom ține cont, la procurarea aparatelor de aer condiționat, de consumul de energie, de costurile de întreținere, prețul de achiziție care sunt elemente ale unei achiziții durabile”, a afirmat Snejana Brînză, specialist în achiziții publice din cadrul Primăriei municipiului Cahul.

„Durabilitatea este un segment nou al procesului de achiziție publică din Republica Moldova, care trebuie încă mult de-l studiat, explorat și ulterior implementat la nivel național. La nivel de bunuri trebuie să se ia în considerare clasa de eficiență, în ceea ce privește lucrările trebuie să ținem cont de calitatea materialelor utilizate, iar referitor la servicii este vorba de calitatea specialiștilor, experiența acestora”, a menționat Mariana Ciorba, specialist achiziții al Departamentului de achiziții și marcheting din cadrul Universității de Stat de Medicină și Farmacie „Nicolae Testemițanu”.

„Autoritățile contractante din Republica Moldova trebuie să cunoască avantajele și să fie încurajate să aplice criterii de durabilitate în procesul de achiziții publice. Conform legii privind achizițiile publice, autoritățile contractante au dreptul de a impune, în documentația de atribuire, condiții prin care se urmărește obținerea unor efecte de ordin social sau de mediu și promovarea dezvoltării durabile. Este important calcularea și aplicarea costurilor pe întreg ciclul de viață, principii economiei circulare în achizițiile de bunuri, servicii sau lucrări”, a remarcat Carolina Ungureanu, trainer, cercetător științific în cadrul proiectului din partea IDIS „Viitorul”. 

Proiectul „Consolidarea achizițiilor publice durabile în Republica Moldova” urmărește să consolideze componenta de sustenabilitate a achizițiilor publice în Republica Moldova prin cercetare teoretico-metodologică și aplicativă, dar și prin analiza bunelor practici europene în materie de achiziții publice durabile. Proiectul are ca scop să contribuie, prin cercetare și transfer de cunoștințe, prin organizarea de reuniuni, ateliere de lucru, cluburi de discuții, simpozioane științifico-practice, la soluționarea problemelor de protecție a mediului, concomitent cu reducerea semnificativă a inegalităților în plan social și a încurajării afacerilor durabile și a consumului sustenabil etc. Proiectul este finanțat din bugetul de stat în cadrul Programului de Stat (2020-2023) Nr. 81-PS din 03.01.2020. Acesta este implementat de către Facultatea de Științe Economice a Universității de Stat din Moldova, în parteneriat cu IDIS „Viitorul”.

În cadrul proiectului a fost elaborată ediția a III-a a Indicelui de percepție a sistemului de achiziții publice, inclusiv percepția privind reglementarea și implementarea achizițiilor publice durabile/ecologice în Republica Moldova. Totodată, angajamentele internaționale, cadrul legal primar, dar și cel normativ-secundar al Republicii Moldova, în materie de achiziții publice au fost analizate, în cadrul a trei studii, prin prisma conceptului de durabilitate. Este vorba de studiile: (1) Cartografierea angajamentelor asumate de Republica Moldova în cadrul acordurilor internaționale cu referire la achizițiile publice durabile; (2) Conceptul de durabilitate în legea achizițiilor publice: reglementare versus aplicare; și (3) Durabilitatea și protecția mediului. Componente ale cadrului normativ secundar în achiziții publice

Urmărește-ne pe

rețele de socializare

Abonează-te la

Știri

Connect with us