Noutăţi

Un workshop privind achizițiile publice durabile, oportunitățile și provocările, a fost organizat pentru toți cei interesați de domeniu

2022.12.08 Achiziţii publice Maria Procopciuc Imprimă

 

Institutul pentru Dezvoltare și Inițiative Sociale (IDIS) „Viitorul” a organizat miercuri, 7 decembrie 2022, un workshop exploratoriu cu tematica „Achiziții publice durabile – oportunități și provocări”. Evenimentul s-a desfășurat în cadrul proiectului de cercetare și inovare „Consolidarea achizițiilor publice durabile în Republica Moldova”, finanțat din bugetul de stat în cadrul Programului de Stat 2020-2023. La workshop au participat peste 60 de reprezentanți ai instituțiilor de reglementare, autorităților contractante, operatorilor economici, mediului academic, dar și reprezentanți ai societății civile care activează în domeniul achizițiilor publice.

„Scopul activității este de a contribui cu un transfer de cunoștințe la soluționarea problemelor de protecție a mediului, concomitent cu reducerea inegalităților în plan social și a încuraja afacerile durabile și a consumului sustenabil”, a specificat Carolina Ungureanu, cercetător științific în cadrul proiectului din partea IDIS „Viitorul”.

Sergiu Căinărean, șef al Direcției Achiziții Publice din cadrul Ministerului Finanțelor, a menționat că Parlamentul a aprobat recent Strategia națională de dezvoltare „Moldova europeană 2030”, care prevede creșterea veniturilor din surse regenerabile și atenuarea inegalităților, îmbunătățirea condițiilor de trai, garantarea educației relevante pentru toți pe întreg parcursul vieții, asigurarea unei guvernări eficiente și transparente și asigurarea unui mediu sănătos și sigur. Sergiu Căinărean a mai specificat că la moment Ministerul Finanțelor lucrează la Strategia de dezvoltare a managementului finanțelor publice pentru anii 2023-2030, document ce prevede inclusiv implementarea Programului Național de dezvoltare a achizițiilor publice pentru anii 2023-2026.

„Unul dintre compartimentele Programului va fi dezvoltarea unui sistem performant de achiziții publice care să furnizeze „valoare pentru bani” în utilizarea fondurilor publice. Merge vorba despre eficiență, eficacitate și economie. Printre obiective se numără construirea unei infrastructuri rezistente, promovarea industrializării durabile și încurajarea inovației, inclusiv dezvoltarea infrastructurii calitative, fiabile și puternică în regiunile țării”, a precizat reprezentantul Ministerului Finanțelor.

Natalia Postolachi, șefa Direcției statistică, raportări și achiziții electronice din cadrul Agenției Achiziții Publice, a relatat că sectoarele cheie pentru achiziții publice sunt cel al construcțiilor, tehnologiei informaționale și comunicației, serviciilor de curățenie, produselor alimentare și serviciilor de catering, vehiculelor și electricității, iar printre provocările cu care se confruntă implementarea achizițiilor durabile se numără lipsa de cunoștințe în domeniu, pregătirea inadecvată a specialiștilor, conștientizarea scăzută a populației, lipsa de responsabilitate a managerilor, costul produselor etc. „Aceste provocări sunt comune pentru toate țările. Este foarte dificil să convingi un factor de decizie că achizițiile durabile sunt atât de necesare. În mare măsură, piața nu este pregătită pentru ceea ce ne dorim noi să fie durabil. Noi trebuie să creăm cerere, iar agenții economice să vină cu ofertă. Apoi, pregătirea unei proceduri de achiziție necesită timp”, a precizat reprezentanta Agenției Achiziții Publice.

Maria Cojocaru, doctor conferențiar universitar, cercetător științific, coordonator în cadrul proiectului, lector universitar la USM a menționat că „paralel cu dezvoltarea achizițiilor durabile, noi trebuie să lucrăm și la consumul durabil. În opinia doctorului conferențiar, Republica Moldova are nevoie să mediatizeze bunele practici cât mai mult, prin diverse emisiuni, evenimente, și desigur să elaboreze la nivel guvernamental un cod de principii de achiziții durabile, care să vină cu niște reguli de consum durabil.

Olga Pisarenco, șefa Direcției achiziții și management contracte din cadrul Băncii Naționale a Moldovei (BNM), a comunicat că în cadrul instituției serviciile de curățenie de exemplu sunt presate obligatoriu cu soluții chimice dezinfectante, fără adaos de clor, iar solicitarea certificatului pentru soluții și consumabile sau alte certificate se face conform standardelor internaționale (ISO, produs avizat, certificat EU etc.). „Ne propunem să promovăm în cadrul BNM ancorarea eficientă a sustenabilității în cadrul procedurilor de achiziții publice și avem două obiective majore: elaborarea normelor interne de transformare a modelului de operare a domeniului de achiziții publice existent cu elemente de achiziții verzi, durabile, sustenabile și implementarea procesului de includere cu prioritate a aspectelor de achiziții verzi, durabile, sustenabile în cadrul procedurilor de achiziții”, a menționat Olga Pisarenco, recomandând autorităților naționale să elaboreze mai mult suport informațional, în contextul achizițiilor sociale și de mediu.

Diana Enachi, expert IDIS Viitorul, cercetător științific în cadrul proiectului, a ținut să adus participanților exemple de practici de achiziții publice durabile, amintind inclusiv despre ghidul elaborat de către IDIS „Viitorul” în cadrul proiectului. „Nici la nivel european, nici în directive, nici în alte reglementări, nu există obligație clar stabilită pentru achizițiile de bunuri, servicii și lucrări durabile de către instituțiile publice. Această reiese mai multe din anumite documente de politici, din strategii. Ceea ce este la nivel european, la fel sunt niște ghiduri, cum ar fi „Procură ecologic” și poate fi găsit pe pagina Comisiei Europene. Cu toate că nu există o obligație, totuși instituțiile tind către a achiziționa ecologic, durabil, pentru un viitor mai sănătos și mai prielnic pentru dezvoltare și inovație”, a menționat Diana Enache.

Vadim Țurcan, expert asociat al IDIS „Viitorul”, cercetător științific în cadrul proiectului, a venit cu detalii ce ține de procesul de achiziții publice în sectorul construcțiilor, venind și cu un șir de recomandări către autoritățile contractante. „Nemijlocit ne referim la serviciile de proiectare. Să fie incluse măsuri pentru a consolida și a garanta o înaltă performanță în fiecare etapă de achiziții publice. Facem referire la utilizarea acelor criterii de atribuire precum ar fi preț-calitate sau cost-calitate. Când facem acel proiect de execuție trebuie de atras atenție deosebită la acele materiale care au impact asupra mediului. Să acordăm prioritate proiectelor care includ sisteme de energie din surse regenerabile”, a specificat expertul asocial al IDIS „Viitorul”.

Proiectul „Consolidarea achizițiilor publice durabile în Republica Moldova” urmărește să consolideze componenta de sustenabilitate a achizițiilor publice în Republica Moldova prin cercetare teoretico-metodologică și aplicativă, dar și prin analiza bunelor practici europene în materie de achiziții publice durabile. Proiectul are ca scop să contribuie, prin cercetare și transfer de cunoștințe, prin organizarea de reuniuni, ateliere de lucru, cluburi de discuții, simpozioane științifico-practice, la soluționarea problemelor de protecție a mediului, concomitent cu reducerea semnificativă a inegalităților în plan social și a încurajării afacerilor durabile și a consumului sustenabil etc.

În cadrul proiectului a fost elaborată ediția a III-a a Indicelui de percepție a sistemului de achiziții publice, inclusiv percepția privind reglementarea și implementarea achizițiilor publice durabile/ecologice în Republica Moldova. Totodată, angajamentele internaționale, cadrul legal primar, dar și cel normativ-secundar al Republicii Moldova, în materie de achiziții publice au fost analizate, în cadrul a trei studii, prin prisma conceptului de durabilitate. Este vorba de studiile: (1) Cartografierea angajamentelor asumate de Republica Moldova în cadrul acordurilor internaționale cu referire la achizițiile publice durabile; (2) Conceptul de durabilitate în legea achizițiilor publice: reglementare versus aplicare; și (3) Durabilitatea și protecția mediului. Componente ale cadrului normativ secundar în achiziții publice.

Institutul pentru Dezvoltare și Inițiative Sociale (IDIS) „Viitorul” a organizat în luna noiembrie curent, training-uri pentru reprezentanți ai operatorilor economici privind aplicarea criteriilor de durabilitate în procesul de achiziție publică. La sfârșitul lunii iunie curent, un training similar a fost desfășurat pentru reprezentanți ai autorităților contractante (APC și APL) privind aplicarea criteriilor de durabilitate în procesul de achiziție publică. La fel, un ghid care are ca scop prezentarea și analiza practicilor europene privind aplicarea criteriilor de durabilitate în procesul de achiziție publică a fost lansat pentru a promova practicile de achiziții publice durabile, în conformitate cu politicile și prioritățile naționale.

Urmărește-ne pe

rețele de socializare

Abonează-te la

Știri

Connect with us