Coaliția de Monitorizare a Achizițiilor Publice s-a întrunit în a doua ședință de lucru

 

Coaliția de Monitorizare a Achizițiilor Publice, creată la inițiativa Institutului pentru Dezvoltare și Inițiative Sociale (IDIS) „Viitorul”, în cadrul proiectului „Consolidarea integrității în achizițiile publice”, implementat în parteneriat cu Fondul de Parteneriat pentru Transparență din SUA, s-a întrunit vineri, 29 septembrie 2023, în a doua ședință de lucru. În cadrul întrunirii au fost abordate de către membrii coaliției mai multe subiecte, teme și probleme de actualitate din domeniul achizițiilor publice, printre care: programul național de dezvoltare al sistemului de achizițiilor publice pentru anii 2023-2026; transparența și raportarea achizițiilor de valoare mică; trucarea achizițiilor publice etc.

Diana Enachi, expertă în achiziții la IDIS „Viitorul”, a vorbit despre Programul Național de Dezvoltare al Sistemului de Achiziții Publice pentru anii 2023-2026, aprobat de către Guvern la sfârșitul lunii august, 2023: „Avem aprobat cel mai important document strategic în domeniul achizițiilor publice, așteptat din 2020. Celor implicați în domeniul achizițiilor publice este bine venit acest document, care spune că există viziune, sunt stabilite niște planuri, sunt trasate niște obiective pentru următorii ani. Este un program ambițios, dar importantă este implementarea lui. Pe de o parte, putem identifica, împreună cu autoritățile, metode și căi de colaborare și de implementare a unor acțiuni planificate. Pe de altă parte, trebuie, și este obligatoriu, ca noi cei din societatea civilă, să monitorizăm îndeaproape implementarea lui, să vedem la diferite etape progresul, ce se realizează, ce nu se realizează, ce se face bine, ce nu se face cum a fost planificat etc. Dacă se va realiza 60% din acest Program o să vedem și rezultate ale reformei achizițiilor publice, începută în 2016, dar încă puțin se vede”.

Ala Revenco, președinta AO „Părinți Solidari” a făcut o analiză a modului în care se realizează achizițiile de valoare mică prin MTender, în condițiile noului regulament privind achizițiile de valoare mică, aprobat la sfârșitul anului 2022, dar a intrat în vigoare la 1 iulie, 2023: „Avem o creștere cu 50% a pragurilor achizițiilor publice de valoare mică. Avem noțiuni noi, tipuri și modalități noi de achiziții publice de valoare mică. Pe de o parte parcă se transparentizează, dar pe de altă parte parcă se ascunde. Partea bună a acestui Regulament este obligativitatea de a desfășura achizițiile de valoare mică prin intermediul SIA RSAP MTender, care un pic le transparentizează. AO Parinți Solidari a realizat o  scurtă analiză a achizițiilor de valoare mică desfășurate de către Direcția Educație a municipiului Chișinău care arată că noul Regulament nu a schimbat comportamentul autorităților față de abuzurile pe care le-au făcut anterior. Doar s-au conformat ca procedură. Partea bună este că au fost multe oferte ale agenților economici pentru aceste achiziții de valoare mică dar rămâne totuși dificilă extragerea datelor automate pe achizițiile publice de valoare mică pentru reprezentanții societății civile”.

Olga Diaconu, coordonatoare de proiecte la Asociația pentru Guvernare Eficientă și Responsabilă (AGER), a prezentat câteva exemple de practici anticoncurențiale în domeniul achizițiilor publice: „În cadrul proceselor de monitorizare a procedurilor de achiziții publice, realizate de către noi, am identificat specificații neclare oferite de către autoritățile contractante, iar astfel unii agenți economici sunt eliminați din competiție. Totodată, a fost remarcată situația în care a fost atribuit contractul unui operator care a depus o oferă neconformă, dar și acorduri anticoncurențiale și participare cu oferte trucate la procedurile de achiziții publice. Deși am sesizat mai multe instituții ale statului cu referire la aceste încălcări, practici anticoncurențiale, acestea nu le-au considerat relevante să inițieze proceduri de verificare, deși sunt semne clare de trucare a procedurilor de achiziții publice. Autoritățile și-au pasat responsabilitățile de la una la alta și nu au dorit să constate dacă este sau nu vorba de trucarea achizițiilor publice în cazurile constatate”.

Carolina Ungureanu, coordonatoarea proiectului, vice directoare IDIS „Viitorul": „În cadrul coaliției putem pune pe agenda discuțiilor subiecte pe care le considerați necesare și importante de a fi discutate, dar și unele aspecte care trebuie clarificate. Unul dintre obiectivele acestei coaliții este ca să venim cu experiența și expertiza cazurilor pe care le-am întâmpinat, ca urmate a monitorizărilor, să vedem unde se găsesc acele deficiențe, probleme, ca ulterior să mergem la un alt nivel, la o altă etapă la discuțiile în cadrul Platformei Naționale în Achiziții Publice (PNAP) unde vor fi implicați toți decidenții. Este important să aducem plus valoare domeniului în care suntem specializați”.

Mai multe organizații ale societății civile, jurnaliști, experți şi monitori independenți din Republica Moldova au creat, la 29 iunie, 2023, Coaliția de Monitorizare a Achiziţiilor Publice (reglementată printr-un Regulament de organizare și funcționare și printr-o Strategie proprie de activitate), consolidându-și, astfel, eforturile în vederea implicării şi monitorizării achizițiilor publice. Coaliția, ce urmărește susținerea reformelor în domeniul achizițiilor publice în Republica Moldova, îşi va desfășura activitatea până în vara anului viitor, 2024, cu posibilitatea de continuare în cazul în care membrii vor fi interesați.

------------------------------------------

Proiectul „Consolidarea integrității în achizițiile publice” este implementat de către Institutul pentru Dezvoltare și Inițiative Sociale (IDIS) „Viitorul", în parteneriat cu Fondul de Parteneriat pentru Transparență (SUA). Proiectul urmărește susținerea reformelor în domeniul achizițiilor publice în Moldova, care vor spori transparența și corectitudinea achizițiilor publice prin împuternicirea cetățenilor de a responsabiliza instituțiile relevante.

IDIS „Viitorul” este un think tank independent, înființat în 1993 care combină cercetarea socială, politică și economică cu componente solide de advocacy. Instituția realizeaz ăcercetări aplicate de monitorizare pe mai multe domenii: economie, politica socială, politicile UE, dezvoltarea regională, dar și riscurile de securitate și de politică externă.

Fondul de Parteneriat pentru Transparenţă (PTF) are sediul în Washington DC și are misiunea este de a promova abordări inovatoare conduse de societatea civilă pentru îmbunătățirea guvernanței, creșterea transparenței, promovarea statului de drept și reducerea corupției în țările în curs de dezvoltare și în curs de dezvoltare. Din 2000, PTF a susținut peste 250 de proiecte care vizează promovarea implicării ONG-urilor în decizii, procese și legi care impun transparența și responsabilitatea în achizițiile publice.