Announcements

UE// Anunț privind selectarea unui specialist în relații publice și comunicare în cadrul proiectului „Promovarea eficienței energetice în raionul Călărași (PEE-CĂLĂRAȘI)”

Anunț privind selectarea unui specialist în relații publice și comunicare în cadrul proiectului „Promovarea eficienței energetice în raionul Călărași (PEE-CĂLĂRAȘI)”

Data lansării: 14.08.2020

Data limită pentru acceptarea înscrierii: 26.08.2020, ora 18.00

Solicitant: Institutul pentru Dezvoltare și Inițiative Sociale (IDIS) „Viitorul”

Proiectul „Promovarea eficienței energetice în raionul Călărași (PEE-CĂLĂRAȘI)”, implementat de către Institutul pentru Dezvoltare și Inițiative Sociale (IDIS) “Viitorul”, este în cadrul Programul de Granturi Locale, lansat în baza Cadrului Unic de Sprijin al Uniunii Europene (UE), acordat pentru Republica Moldova (2017-2020) din cadrul Instrumentului European de Vecinătate, prin intermediul proiectului „Abilitarea cetățenilor în Republica Moldova” (2019-2021), finanțat de UE și implementat de Agenția de Cooperare Internațională a Germaniei (GIZ Moldova). Partenerul proiectului pentru Regiunea de Dezvoltare Centru este Asociația pentru Guvernare Eficientă și Responsabilă AGER în colaborare cu Asociația Obștească Agenția pentru Dezvoltare Regională „Habitat” (AO ADR "Habitat").

Context general

Problema eficientizării consumului de energie la nivelul raionului Călărași a devenit foarte stringentă odată ce cheltuielile pentru energie au căpătat o pondere tot mai mare în bugetul raionului. Din bugetul raionului pentru ramura învățământ se alocă anual aproximativ 10,5 mil. MDL pentru acoperirea cheltuielilor ce țin de consumul de energie, ceea ce reprezintă aproximativ 5 % din bugetul total al raionului Călărași. În același timp cheltuielile pentru materialele didactice reprezintă aproximativ 0,04% iar cele pentru alimentație în instituțiile educaționale 5% din bugetul raionului. Ponderea mare a cheltuielilor pentru energie în bugetul raionului este valabilă și în cazul celorlalte servicii de utilitate publică administrate de Consiliul Raional. Totodată aceste date indică și asupra potențialului de economisire a energiei care ar putea fi valorificat în scopul sporirii calității serviciilor publice.

Primăria orașului Călărași este semnatară a Convenției Primarilor din 2012 și a elaborat și implementat Planul de Acțiuni pentru Energie Durabilă a orașului Călărași 2014 – 2020. Orașele semnatare promovează acțiuni de sprijinire a implementării obiectivului UE de reducere a emisiilor de gaze cu efect de seră cu 40% până în 2030 și adoptarea unei abordări comune pentru combaterea atenuării schimbărilor climatice și adaptarea la schimbările climatice. Programul Local pentru Eficienţă Energetică și Planul Local de Acțiuni în domeniul Eficienței Energetice la capitolul clădiri publice a Raionului Călărași a fost elaborat pentru anii 2017-2019 iar acum este nevoie de a continua acest exercițiu în care autoritățile să cunoască exact ce au de făcut pentru următorii ani.

Este important și este nevoie de a continua eforturile și a implementa proiecte de investiții dar în același timp este nevoie de a promova comportamentului eficient din punct de vedere energetic pentru fiecare cetățean dar și în instituțiile publice (de exemplu, școli, licee, spitale etc.). În Republica Moldova nu sunt programe suficiente pentru promovarea comportamentului eficient din punct de vedere energetic în instituțiile publice și în primul rând în școli, licee și spitale.

Considerăm că ar fi necesar de a consolida capacitățile organizațiilor non guvernamentale în vederea planificării participative a serviciilor publice, monitorizarea participativă a achizițiilor publice, conștientizarea cetățenilor privind prestarea serviciilor publice și problemele de mediu aferente și de a promova în continuare eficiența energetice.

În vederea creșterii vizibilității și sensibilizării opiniei publice privind necesitatea eficientizării consumului de energie în clădirile publice din raionul își propune să selecteze un expert în relații publice și comunicare în cadrul proiectului „Promovarea eficienței energetice în raionul Călărași”.

Care sunt responsabilităţile?

 • Implementarea strategiei de PR și comunicare a proiectului;
 • Monitorizarea și actualizarea paginii web, inclusiv rețelele de socializare;
 • Scrierea comunicatelor de presă;
 • Organizarea campaniilor de sensibilizare a opiniei publice privind necesitatea eficientizării consumului de energie;
 • Organizarea de evenimente, inclusiv conferinţe de presă;
 • Reprezintă organizaţia la diverse activităţi publice/ evenimente.

Criterii de selecție a experților:

 • studii superioare, preferabil în domeniul jurnalism, comunicare și relații publice;
 • experiență de lucru minim 5 ani în calitate de expert relații publice și comunicare;
 • experiență de colaborare  și conlucrare cu instituții publice și organizații neguvernamentale;
 • experienţă de lucru şi relaţii în domeniul PR şi mass-media;
 • abilităţi în domeniul scrisului, creaţiei publicistice, traduceri;
 • abilități excelente de utilizare a Microsoft Office,social media şi alte softuri specifice activităţii de comunicator;
 • abilităţi lingvistice: româna.

Competenţe:

 • spirit de echipă, profesionalism, abilităţi de comunicare,  iniţiative profesionale;
 • disponibilitate de a lucra într-un mediu dinamic;
 • responsabilitate, autodisciplina, punctualitate, ordine şi acurateţe;
 • capacitate de analiză şi sinteză, flexibilitate în gândire, adaptabilitate;
 • deschis(ă) către nou, creativ(ă), dinamic(ă), pozitiv(ă).

Abilități

 • Abilități de analiză și de sinteză;
 • Abilități de lucru în echipă;
 • Abilități excelente de comunicare și prezentare publică;
 • Abilități excelente de auto-organizare;

Alte cerințe

 • Cunoașterea excelentă a limbii române;
 • Creativitate;
 • Non-partizanat politic;
 • Eficiență

Expertul selectat va fi contractat în baza unui contract de prestări servicii pentru durata realizării obiectivelor specificate mai sus.

Perioada de realizare a responsabilităților 22 august, 2020 – 30 septembrie, 2021.

Lista documentelor care urmează a fi prezentate de către candidați:

 • CV-ul actualizat  cu indicarea analizelor/studiilor realizate anterior în domeniile menționate mai sus (dacă este relevant) și datele de contact a două persoane de referință;

Procedura de aplicare:

CV-ul va fi expediat pe următoarea adresă de e-mail: ungureanu.carolina@gmail.com (cu Titlu: Selectarea experților), sau depus la sediul IDIS  „Viitorul”, or. Chișinău, str. Iacob Hâncu 10/1, până pe data de 26 august 2020, ora 18.00.

În mesaj este obligatoriu de a indica : Numele și prenumele persoanei, poziția și instituția din care face parte, numărul de telefon și adresa de e-mail.

Proiectul „Promovarea eficienței energetice în raionul Călărași (PEE-CĂLĂRAȘI)”, implementat de Institutul pentru Dezvoltare și Inițiative Sociale (IDIS) “Viitorul”, este în cadrul Programul de Granturi Locale, lansat în baza Cadrului Unic de Sprijin al Uniunii Europene (UE), acordat pentru Republica Moldova (2017-2020) din cadrul Instrumentului European de Vecinătate, prin intermediul proiectului „Abilitarea cetățenilor în Republica Moldova” (2019-2021), finanțat de UE și implementat de Agenția de Cooperare Internațională a Germaniei (GIZ Moldova). Partenerul proiectului pentru Regiunea de Dezvoltare Centru este Asociația pentru Guvernare Eficientă și Responsabilă AGER în colaborare cu Asociația Obștească Agenția pentru Dezvoltare Regională „Habitat” (AO ADR "Habitat").

Follow us on

Our social networks

Subscribe on

newsletter

Connect with us