News

La Cahul a avut loc forumul privind instituționalizarea clusterului turistic transfrontalier „Danubius”

 

Vineri, 2 iunie, 2023, în raionul Cahul, Republica Moldova, a fost organizat un forum privind instituționalizarea clusterului turistic transfrontalier „Danubius”, creat în regiunea dunăreană a bazinului Mării Negre, între IDIS „Viitorul”, Consiliul raional Cahul, Republica Moldova, Universitatea „Dunărea de Jos” din județul Galați, România și Primăria comunității teritoriale Reni, Ucraina. Evenimentul a fost organizat în cadrul proiectului transfrontalier „Dezvoltarea și promovarea turismului verde în sectorul dunărean al bazinului Mării Negre (raionul Cahul, Republica Moldova; județul Galați, România și Comunitatea teritorială Reni, Ucraina), BSB-817”.

Crearea clusterului turistic „Danubius” are ca scop promovarea și dezvoltarea turismului verde în regiunea dunăreană a bazinului Mării Negre. La forum au participat prestatori de servicii turistice din raionul Cahul, județul Galați și comunitatea teritorială Reni, reprezentanți ai administrației publice locale, care au devenit membri ai clusterului turistic transfrontalier „Danubius”. În cadrul evenimentului a fost prezentat Programul comun de dezvoltare al clusterului din perspectiva valorificării potențialului turistic transfrontalier, al infrastructurii și al serviciilor, care a apărut în limbile: română și ucraineană.

Totodată, au fost prezentate și mecanismele practice privind înregistrarea clusterului, anunțate proiectele transfrontaliere spre aplicare privind dezvoltarea turismului transfrontalier. De asemenea, a fost discutat Acordul de cooperare a clusterului cu actorii externi și semnat memorandumul privind crearea clusterului de către reprezentanții celor trei regiuni desemnate.

Prin crearea acestui cluster vrem să lăsăm niște mecanisme, niște urme, care ulterior să funcționeze, să fi sustenabile și să asigure durabilitate proiectului. Am tipărit un ghid de turism, o broșură informativă, o hartă turistică. Este și un site creat. Acum clusterul îl creăm și îl înregistrăm. Toate au ca scop promovarea turismului verde aici în regiune”, a declarat Liubomir Chiriac, director executiv IDIS „Viitorul”.

Tot ce am văzut noi participând în acest proiect, toate locurile vizitate, instruirile la care am participat, este de neprețuit. Regretăm că în țara noastră este război și nu am fost suficienți de implicați ca să ne aducem contribuția așteptată. Prin intermediul acestui cluster vom coopera mai departe, vom ține legătura și vom lucra în continuare împreună. Ne dorim și noi, în Ucraina, să promovăm turismul verde așa cum este promovat în Republica Moldova și România”, a spus Oxana Efimenco, secretar la Primăria comunității teritoriale Reni.

Cu toții ne dorim ca crearea acestui cluster în regiunea noastră să contribuie la promovarea la o scară mai largă a turismului verde, ecologic, care să ne unească și să ne ajute să devenim mai buni”, a spus Sergiu Rența, coordonatorul proiectului din partea Consiliului raional Cahul.

Până acum au avut loc trei ședințe, la Cahul, în comunitatea teritorială Reni și la Galați, unde s-a discutat despre modalitățile de funcționare ale clusterului și totodată au fost examinate mecanismele care ar trebui implementate pentru ca acesta să poată fi înregistrat ca entitate juridică în Republica Moldova, România și Ucraina și să-și crească potențialul.

Crearea clusterului are ca scop consolidarea capacităților furnizorilor de servicii turistice, a autorităților locale și regionale din Cahul, Reni, Galați, dar și dezvoltarea turismului transfrontalier și verde, prin promovarea cooperării și a schimbului de bune practici. Clusterul, în cadrul activității sale, va promova potenţialul turistic al regiunii, inclusiv turismul verde; va organiza evenimente de promovare a furnizorilor de servicii turistice care sunt parte a clusterului; va elabora materiale promoționale și va dezvolta rute turistice suplimentare în regiunea dunăreană a bazinului Mării Negre.

Totodată, clusterul va contribui la promovarea cooperării cu clusterele turistice din alte regiuni și țări, la atragerea de fonduri europene pentru dezvoltarea turismului transfrontalier, la creșterea schimbului de informații și bune practici între membrii săi, la extinderea geografică a clusterului prin atragerea de noi membri, la organizarea de traininguri pentru îmbunătățirea abilităților furnizorilor de servicii turistice, dar și la dezvoltarea politicilor regionale privind dezvoltarea turismului transfrontalier și verde.

Clusterul va fi o structură de tip asociativ cu organ de conducere, statut și va include furnizorii de servicii turistice din cele 3 regiuni. Membrii clusterului se vor întâlni regulat. Durabilitatea clusterului va fi asigurată și prin intermediul site-ului danube-ecotravel.com, care deja este creat în vederea promovării turismului verde în regiunea transfrontalieră.

În cadrul evenimentului a fost prezentat: un ghid privind desfășurarea turismului transfrontalier (RO/UKR), o hartă cu trei rute turistice transfrontaliere (RO/ENG/UKR), o broșură informativă pentru turiști (RO/ENG/UKR), dar și programul comun pentru dezvoltarea turismului transfrontalier în Cahul, Reni și Galați (RO/UKR).

În cadrul proiectului, au fost organizate anterior trei vizite de studiu, una la Galați și două la Cahul, șase sesiuni de instruire și mese rotunde în scopul consolidării capacităților furnizorilor de servicii turistice din cele trei regiuni dunărene. A fost organizat un festival la Cahul și urmează unul la Galați, privind promovarea tradițiilor și obiceiurilor locale. De asemenea, au fost realizate 23 de podcast-uri privind turismul verde în regiune. A fost elaborat și un studiu privind buna vecinătate de-a lungul sectorului dunărean, dar și creat site-ul proiectului. Va fi realizat un film despre potențialul turismului verde în sectorul dunărean al bazinului Mării Negre.

Proiectul transfrontalier „Dezvoltarea și promovarea turismului verde în sectorul dunărean al bazinului Mării Negre (raionul Cahul, Republica Moldova; comunitatea teritorială Reni, Ucraina și județul Galați, România)”, BSB-817, este implementat de către IDIS „Viitorul”, în parteneriat cu Consiliul raional Cahul (Moldova), Comitetul Executiv al Consiliului Local al or. Reni (Ucraina) și Universitatea „Dunărea de Jos” din Galați (România).

Proiectul este parte a Programului Operațional Comun Bazinul Mării Negre 2014-2020 și este cofinanțat de către Uniunea Europeană prin intermediul Instrumentului European de Vecinătate și de către țările participante: Armenia, Bulgaria, Georgia, Grecia, Republica Moldova, România, Turcia și Ucraina.

Acest comunicat de presă a fost produs cu ajutorul financiar al Uniunii Europene. Conținutul acestuia este responsabilitatea exclusivă a proiectului BSB-817 și nu reflectă neapărat punctele de vedere ale Uniunii Europene.

Pentru a afla alte detalii legate de proiect, ne puteți contacta la adresa de email: idis.crossborderproject@gmail.com.

Follow us on

Our social networks

Subscribe on

newsletter

Connect with us