Noutăţi

Analiză Diana Enachi: Creștere record de peste 60% a volumului contractelor de achiziții în 2022

2023.08.02 Achiziţii publice Ana-Maria Veverița Imprimă

 

Sectorul achizițiilor publice a fost marcat, în anul 2022, de o creștere fără precedent. Datele statistice arată că volumul achizițiilor publice în anul 2022 a crescut cu 62% comparativ cu anul 2021. Respectiv, pe parcursul anului 2022, autoritățile publice din Republica Moldova au cheltuit circa 13,68 miliarde de lei pentru procurarea bunurilor, serviciilor și lucrărilor. Comparativ cu anul 2021, volumul achizițiilor publice a crescut cu 5,24 miliarde de lei. Datele statistice pe achiziții nu includ și contractele de achizițiile de valoare mică (bunuri și servicii cu valoarea estimată de până la 200 000 de lei și lucrări cu valoare de până la 250 000 de lei, fără TVA). Anterior, în Buletinul nr. 6 „Achiziții publice în vizor”, am scris despre precedentul record, în care valoarea achizițiilor înregistrase o creștere record de 40%. 

Așadar, în perioada de referință, autoritățile contractante au încheiat 18 096 de contracte de achiziție ca urmare a desfășurării a 6 758 de proceduri de achiziție publică. Creșterea volumului resurselor financiare publice care sunt cheltuite prin achiziții publice este o evoluție pozitivă și denotă că autoritățile publice investesc mai mult în dezvoltare, inclusiv în îmbunătățirea serviciilor publice, dezvoltarea infrastructurii etc. Dar, totodată, aceste cifre subliniază necesitatea scrutinizării banilor publici care sunt cheltuiți anual prin sistemul de achiziții publice, precum și necesitatea implicării active a societății civile și cetățenilor în monitorizarea atentă a achizițiilor.

 

În același timp, în scopul analizei disponibilității și calității datelor în achiziții, am analizat și instrumentul de analiza a datelor în achiziții (BI module). Conform datelor disponibile, valoarea contractelor de achiziții publice atribuite în anul 2022 se cifrează la 13,24 miliarde de lei, similar datelor statistice prezentate de Agenția Achiziții Publice.

Conform instrumentului de analiza a datelor în achiziții (BI module), în perioada anului 2022, circa 1 400 de autorități contractante au atribuit contracte de achiziție publică de valoare mare. În topul autorităților publice cu cel mai mare volum de achiziții sunt:

  1. Primăria mun. Chișinău (2,62 miliarde de lei)
  2. Ministerul Sănătății (1,2 miliarde de lei)
  3. Direcția generală Transport Public și Căi de Comunicații Chișinău (610 milioane de lei),
  4. ÎS. Administrația de Stat a Drumurilor (560 milioane de lei)
  5. ADR Centru (344 milioane de lei)

Instrumentul de analiză a datelor pe achiziții BI oferă și alte date și indicatori privind achizițiile publice. Astfel, se constată că pe parcursul anului 2022, circa 2 400 de companii au fost active pe piața achizițiilor publice, participând cu oferte la licitații. Dintre acestea, circa 1 800 de companii au câștigat cel puțin un contract de achiziție publică.

Dacă analizăm din perspectiva obiectului achiziției, constatăm că jumătate (52%) din bugetul total al achizițiilor publice au fost cheltuite pentru procurarea lucrărilor, circa o treime (35%) - pentru achiziționarea diverselor bunuri, iar circa 12% pentru procurarea serviciilor. 

În ceea ce privește încălcările pe care le admit autoritățile în achiziții, datele statistice arată că lucrurile nu s-au îmbunătățit, iar gradul de responsabilizare al autorităților contractante este unul redus. Acest fapt este demonstrat de datele privind rezultatele monitorizării achizițiilor publice de către AAP pentru anul 2022. Conform constatărilor Agenției Achiziții Publice, „doar pentru 53% dintre procedurile de achiziție desfășurate cu diverse abateri de la legislație, neajunsurile depistate au fost înlăturate în totalitate. Celelalte proceduri de achiziție au fost finalizate cu abateri de la prevederile legale, corespunzător, fiind afectat întregul proces de derulare a procedurii de achiziție și încălcarea principiilor achizițiilor publice”. Printre cele mai frecvente încălcări admise de autorități în procesul de achiziție se numără: nerespectarea cerințelor privind desfășurarea procedurii de negociere fără publicare; nerespectarea prevederilor legale privind cerințele de calificare, nepublicarea planurilor anuale de achiziții publice pe pagina web a autorității contractante; nerespectarea prevederilor legale privind criteriul de atribuire aplicat; neîntocmirea și nepublicarea anunțurilor de intenție în BAP;  neîntocmirea și nepublicarea anunțurilor de intenție în Buletinul achizițiilor publice; Atribuirea contractelor operatorilor economici necalificați sau care nu corespund cerințelor stabilite; DUAE incomplet sau completat necorespunzător; etc.

Considerăm că lipsa de responsabilizare a autorităților și perpetuarea încălcărilor și ilegalităților în achiziții este determinată în special de lipsa controalelor și sancțiunilor. Or, rapoartele de monitorizare ale Agenției Achiziții Publice au caracter de recomandare.

În concluzie, se constată o evoluție pozitivă a sectorului achizițiilor publice demonstrată prin creșterea considerabilă a volumului resurselor financiare publice cheltuite pentru procurarea bunurilor, serviciilor și lucrărilor de către autoritățile publice. Totuși, rezultatele monitorizării, atât realizată de către Agenția Achiziții Publice cât și de societatea civilă, indică un nivel înalt al încălcărilor și un grad redus de responsabilitate din partea autorităților contractante care nu se conformează.

Autoare: Diana Enachi, coordonatoare de proiecte și expertă în achiziții publice la IDIS „Viitorul”

Aflați mai multe în ediția lunii iunie 2023 a Buletinului informativ „Achizițiile publice în vizor” 

 ……………….

Proiectul „Consolidarea integrității în achizițiile publice” este implementat de către Institutul pentru Dezvoltare și Inițiative Sociale (IDIS) „Viitorul", în parteneriat cu Fondul de Parteneriat pentru Transparență (SUA). Proiectul urmărește susținerea reformelor în domeniul achizițiilor publice în Moldova, care vor spori transparența și corectitudinea achizițiilor publice prin împuternicirea cetățenilor de a responsabiliza instituțiile relevante.

IDIS „Viitorul” este un think tank independent, înființat în 1993 care combină cercetarea socială, politică și economică cu componente solide de advocacy. Instituția realizează cercetări aplicate de monitorizare pe mai multe domenii: economie, politica socială, politicile UE, dezvoltarea regională, dar și riscurile de securitate și de politică externă.

Fondul de Parteneriat pentru Transparenţă (PTF) are sediul în Washington DC și are misiunea este de a promova abordări inovatoare conduse de societatea civilă pentru îmbunătățirea guvernanței, creșterea transparenței, promovarea statului de drept și reducerea corupției în țările în curs de dezvoltare și în curs de dezvoltare. Din 2000, PTF a susținut peste 250 de proiecte care vizează promovarea implicării ONG-urilor în decizii, procese și legi care impun transparența și responsabilitatea în achizițiile publice.

Urmărește-ne pe

rețele de socializare

Abonează-te la

Știri

Connect with us