Arhiva video

Lipsa infrastructurii, dar și învățământul învechit spulberă speranțele investitorilor

2019.12.13 Economie Victor Ursu Imprimă

Până acum ceva vreme Republica Moldova era o țară preponderent agrară, însă datele statistice din ultima perioadă contrazic această afirmație. Este vorba de ascensiunea unor sectoare care arată schimbarea tendințelor economice, a explicat în cadrul emisiunii ”15 minute de realism economic”, economistul Ion Tornea.

Potrivit lui, asistăm la avansul sectorului construcțiilor care a ajuns la o pondere de 10% din PIB față de 6,5% cât constituia acum opt ani. La fel, s-a majorat și ponderea activităților și serviciilor publice la 17% de la 14%. Acest lucru demonstrează efectul creșterii cheltuielilor statului pentru serviciile publice. A crescut și ponderea industriei cu 1% și activitățile de intermediere financiară plus 1%. O majorare accentuată se înregistrează în domeniul tehnologiilor informaționale – ponderea acestuia în PIB a crescut cu 0,5 p. p.. Alte sectoare care dețineau o pondere însemnată anterior – tranzacțiile imobiliare s-au redus ponderea în PIB cu 3 puncte procentuale. Agricultura pierde și ea teren, ponderea în PIB reducându-se cu un punct procentual. Evoluțiile pot fi catalogate drept pozitive având în vedere  creșterea sectoarelor generatoare de capital și valoare adăugată mai mare: construcțiile, industria și TI. Conform datelor statistice TI au crescut de nouă ori, construcțiile în antrepriză de peste două ori, iar producția industrială de aproape două ori în ultimii opt ani.

Referindu-ne la industrie creșterea se datorează mai ales producției mai mari de mașini, aparate și echipamente electrice. Datele statistice confirmă acest lucru și arată egalarea de către acestea a volumului exporturilor de produse vegetale. Exporturile acestei categorii de produse s-au majorat în medie cu peste 15% anual. Dacă aceste tendințe se mențin vom asista în următorii câțiva ani la depășirea de către acestea a volumului exporturilor de produse agricole.

”Creșterea sectorului construcțiilor se datorează, în mare parte, afluxului de remitențe, iar în IT și industrie o mare însemnătate au avut-o facilitățile și stimulentele acordate. Este vorba de regimul fiscal de 7% din cifra de afaceri pentru companiile rezidentele ale parcurilor IT dar și crearea platformelor industriale, în special zone economice libere, unde rezidenții beneficiază de facilități. De asemenea, este vorba și de atragerea unor investitori mari în sectorul industrial în special de producerea echipamentelor electrice. Efectele de stimulare a investițiilor în IT și facilitățile acordate au avut un rol benefic asupra castor sectoare. Însă este adevărat că pentru menținerea și dezvoltarea sectoarelor este nevoie de atragerea investițiilor, dar și crearea condițiilor adecvate pentru extinderea afacerilor companiilor. Este vorba de asigurarea cu infrastructura necesară și asigurarea cu forță de muncă. Sunt două dintre cele mai importante probleme care împiedică dezvoltarea afacerilor”, a menționat Tornea.

În opinia economistului, facilitățile fiscale nu sunt suficiente pentru ca afacerile să avanseze și să se dezvolte. Constrângerile cele mai mari sunt lipsa infrastructurii, dar și neconcordanța sistemului educațional cu cererea companiilor. Astăzi asistăm la o concurență mare pentru investiții. Or, plasatorii de capital care au venit în căutarea unei forțe de muncă ieftine nu mai sunt actuali, pentru că forța de muncă nu este ieftină și suficient de pregătită pentru a face față companiilor. Republica Moldova trebuie să propună alte avantaje pentru investitori. Este vorba de infrastructură și forța de muncă calitativă. Pentru asigurarea creșterii sectoarelor este nevoie de reforma sectorului învățământului și acest lucru presupune nu doar readaptarea curriculei dar și dotarea laboratoarelor instituțiilor vocațional tehnice. Este nevoie de fortificarea platformelor industriale prin înzestrarea acestora cu infrastructura necesară. Ne referim la infrastructura de utilități a Zonelor Economice Libere a Parcurilor Industriale, dar și atragerea investițiilor pentru crearea infrastructurii de producție (spații de depozitare, hale de producție. Multe țări au deja aceste lucruri chiar dacă au o ofertă mai puțin tentantă în privința costurilor. Faptul că pot oferi investitorilor spații de producție reprezintă un avantaj.

Ion Tornea a concluzionat că pentru a face față concurenței din regiune, dar și a dezvolta sectoarele menționate este nevoie să progresăm în privința infrastructurii dar și în privința forței de muncă care devine o problemă stringentă pentru Republica Moldova.

Emisiunea este realizată de IDIS Viitorul în parteneriat cu Radio Europa Liberă.

Urmărește-ne pe

rețele de socializare

Abonează-te la

Știri

Connect with us