Noutăţi

Un ghid despre bunele practici privind achizițiilor publice durabile a fost lansat

2022.06.30 Achiziţii publice Maria Procopciuc Imprimă

Un ghid care are ca scop prezentarea și analiza practicilor europene privind aplicarea criteriilor de durabilitate în procesul de achiziție publică a fost lansat pentru a promova practicile de achiziții publice durabile, în conformitate cu politicile și prioritățile naționale. Ghidul a fost realizat de către Institutul pentru Dezvoltare și Inițiative Sociale (IDIS) „Viitorul” în cadrul proiectului „Consolidarea Achizițiilor Publice Durabile în Republica Moldova” – Proiect 20.80009.7007.15, finanțat din bugetul de stat în cadrul Programului de Stat (2020-2023) Nr. 81-PS din 03.01.2020.

În ghid se menționează că achizițiile publice durabile/ecologice/verzi (green public procurement – GPP) sunt definite ca „achiziții publice pentru un mediu mai bun”, ca „un proces prin care autoritățile publice achiziționează bunuri, servicii și lucrări cu impact redus asupra mediului pe tot parcursul ciclului de viață, în comparație cu bunurile, serviciile și lucrările achiziționate în mod obișnuit”. La fel, se spune că implementarea achizițiilor durabile/verzi contribuie și la stimularea unei cereri mai mari pentru bunuri și servicii mai durabile, care altfel ar fi dificil de introdus pe piață. De asemenea, că „achizițiile publice durabile sunt un instrument de impulsionare a economiei prin inovare”.

Totodată, este specificat că multe țări implementează politici privind achizițiile publice durabile care au fost deja incluse de către comunitatea internațională în Obiectivele de Dezvoltare Durabilă (ODD), adoptate în 2015. Obiectivul 12 al ODD „Consum și producție responsabile” prevede „promovarea practicilor de achiziții publice durabile, în conformitate cu politicile și prioritățile naționale”. La nivelul UE, achizițiile publice durabile sunt un instrument cu caracter voluntar, ceea ce denotă că statele membre și autoritățile publice au dreptul de a decide măsura în care le implementează.

În ghid se mai afirmă că, din 2010, Comisia Europeană promovează bunele practici cu scopul de a evidenția modul în care autoritățile publice din Europa reușesc să implementeze achiziții durabile/verzi în diverse domenii.

Potrivit ghidului, conform Legii privind achizițiile publice, care se aplică în Republica Moldova, autoritățile contractante au dreptul de a impune în documentația de atribuire, condiții speciale de îndeplinire a contractului, prin care se urmărește obținerea unor efecte de ordin social sau în legătură cu protecția mediului și promovarea dezvoltării durabile.

„Bunele practici sunt prezentate din perspectiva beneficiilor aduse atât autorităților contractante, cât și mediului, economiei și societății în general. Sunt prezentate aspecte practice din procesul de achiziție publică, exemple de specificații tehnice, factori de evaluare, criteriile de atribuire și selecție, rezultate și impactul asupra mediului”, se precizează în nota introductivă a ghidului.

În același timp, ghidul își propune încurajarea autorităților publice din Republica Moldova de a aplica în procesul de achiziție publică criterii de durabilitate/ecologice. În ghid sunt prezentate bunele practici de achiziție publică durabilă din șapte domenii, care au fost selectate astfel încât acestea să fie cât mai relevante și aplicabile în contextul achizițiilor publice din Republica Moldova. Este vorba de: sectorul tehnologiilor informației și comunicațiilor; domeniul hârtiei pentru birou; procurării mobilierului; achiziția produselor alimentare și catering; lucrări de construcție, renovare, reparații ale clădirilor; achiziția soluțiilor de management a apelor pluviale; servicii de curățenie/cleaning.

În baza practicilor analizate și prezentate, autorii ghidului formulează o serie de recomandări pentru autoritățile contractante în implementarea achizițiilor publice durabile la elaborarea specificațiilor tehnice și criteriilor de selecție; la inițierea unei achiziții durabile, la elaborarea documentației de atribuire, dar și la verificarea conformității ofertelor operatorilor economici; la determinarea ofertei câștigătoare etc.

Proiectul „Consolidarea achizițiilor publice durabile în Republica Moldova” urmărește să consolideze componenta de sustenabilitate a achizițiilor publice în Republica Moldova prin cercetare teoretico-metodologică și aplicativă, dar și prin analiza bunelor practici europene în materie de achiziții publice durabile. Proiectul are ca scop să contribuie, prin cercetare și transfer de cunoștințe, prin organizarea de reuniuni, ateliere de lucru, cluburi de discuții, simpozioane științifico-practice, la soluționarea problemelor de protecție a mediului, concomitent cu reducerea semnificativă a inegalităților în plan social și a încurajării afacerilor durabile și a consumului sustenabil etc.

În cadrul proiectului a fost elaborată ediția a III-a a Indicelui de percepție a sistemului de achiziții publice, inclusiv percepția privind reglementarea și implementarea achizițiilor publice durabile/ecologice în Republica Moldova. Totodată, angajamentele internaționale, cadrul legal primar, dar și cel normativ-secundar al Republicii Moldova, în materie de achiziții publice au fost analizate, în cadrul a trei studii, prin prisma conceptului de durabilitate. Este vorba de studiile: (1) Cartografierea angajamentelor asumate de Republica Moldova în cadrul acordurilor internaționale cu referire la achizițiile publice durabile; (2) Conceptul de durabilitate în legea achizițiilor publice: reglementare versus aplicare; și (3) Durabilitatea și protecția mediului. Componente ale cadrului normativ secundar în achiziții publice

La sfârșitul lunii iunie, IDIS „Viitorul” a desfășurat un training pentru reprezentanți ai autorităților contractante (ai administrației publice centrale și locale) privind aplicarea criteriilor de durabilitate în procesul de achiziție publică.

Urmărește-ne pe

rețele de socializare

Abonează-te la

Știri

Connect with us