Notes & positions

APEL PUBLIC privind condamnarea încălcării de către Agenția Achiziții Publice a normelor privind transparența decizională în procesul de aprobare a Regulamentului privind certificarea în domeniul achizițiilor publice

2021.01.29 Achiziţii publice Maria Procopciuc Print version

29 ianuarie 2020

În ultima zi a anului 2020, prin Ordinul directorului Agenției Achiziții Publice nr. 46 a fost aprobat Regulamentul privind certificarea în domeniul achizițiilor publice cu încălcarea tuturor normelor legale privind transparența decizională. În speță, constatăm că pe pagina web a Agenției nu a fost publicat nici un anunț în acest sens, nu a fost publicat niciun proiect al Regulamentului pentru consultări publice. Or, Legea privind transparența în procesul decizional (nr. 239/2008) stipulează că autorităţile publice vor consulta cetăţenii, asociaţiile constituite în corespundere cu legea, alte părţi interesate în privinţa proiectelor de acte normative, administrative care pot avea impact social, economic, de mediu.

Agenția Achiziții Publice are, într-adevăr, conform legii achizițiilor publice nr 131/2015, atribuția de a elabora, dezvolta și a pune în aplicare mecanismele de certificare a persoanelor din cadrul autorităţilor contractante și furnizorilor de servicii de achiziţie, responsabile de organizarea, desfăşurarea procedurilor de achiziţie publică şi atribuirea contractelor de achiziţii publice. Însă, aceasta nicidecum nu denotă că așa un regulament important din domeniul achizițiilor poate fi aprobat într-o manieră absolut netransparentă și în lipsa consultărilor publice.

În ultimii ani, subiectul certificării în domeniul achizițiilor publice a fost frecvent discutat în spațiul public, fiind vizat în diverse rapoarte ale societății civile. Or, introducerea sistemului de certificare a fost prevăzută încă în anul 2018, în Planul de acțiuni privind implementarea Strategiei de dezvoltare a sistemului de achiziții publice pentru anii 2016 – 2020.

Așadar, un astfel de Regulament important ce vizează sistemul de certificare în achiziții necesită a fi elaborat și adoptat printr-un proces transparent, însoțit de consultări și discuții, atât cu alte autorități publice cu atribuții în domeniul achizițiilor sau domenii conexe, cât și larg cu societatea civilă. Principalele subiecte ce necesită discuții publice sunt, dar nu se limitează la:

  • Cerințele obligatorii pe care trebuie să le întrunească candidații pentru a se înscrie la cursurile de instruire necesare pentru certificare;
  • Procesul de selectare a formatorilor specializați;
  • Nivelele de certificare stabilite și organizarea procesului de instruire.

Drept urmare a celor constatate, venim cu următoarele solicitări către Agenția Achiziții Publice:

  • Abrogarea Ordinului nr. 46 privind aprobarea Regulamentului cu privire la certificarea în domeniul achizițiilor publice;
  • Reluarea procesului de elaborare și consultare a proiectului prin: stabilirea unei ședințe pentru discuții cu participarea autorităților din sector și reprezentanți ai societății civile;
  • Publicarea proiectului de regulament pentru consultări publice pe larg, cu respectarea cerințelor legale privind transparența în procesul decizional;
  • Respectarea normelor legale privind transparența în procesul decizional pentru toate  actele normative ce urmează a fi elaborate și aprobate de către Agenția Achiziții Publice.

Semnatari:

IDIS „Viitorul”

Asociația pentru o Guvernare Eficientă și Responsabilă (AGER)

AO Inițiativa Pozitivă

Parteneriatul Necomercial Programe Medico-Sociale

Centrul de Analiză și Prevenire a Corupției (CAPC)

Asociația pentru Democrație Participativă ADEPT

Лига Людей Живущих с ВИЧ

Asociația Presei Independente (API)

Asociația Lex XXI

ADR Habitat

Fundația Est - Europeană

Institutul pentru Politici Publice (IPP)

Transparency – International Moldova

Serghei Merjan – consultant achiziții publice

Centrul de Resurse Juridice din Moldova (CRJM)

Promo – LEX

Expert – Grup

A.O. Centrul de informații “GENDERDOC-M”

А.О. "PULS COMUNITAR"

Apelul poate fi descărcat aici.

https://bit.ly/3abS4Wt

Follow us on

Our social networks

Subscribe on

newsletter

Connect with us